Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti. Účastnia sa ho akcionári spoločnosti, pričom na valnom zhromaždení sa hlasovaním rozhoduje o dôležitých veciach týkajúcich sa vedenia spoločnosti. Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní.

« « Návrat na Slovník investora