DomovInvestovanieZáklady investovaniaKapitálové životné poistenie - správna dlhodobá investícia?

Kapitálové životné poistenie – správna dlhodobá investícia?

Kapitálové životné poistenie (KŽP) láka ľudí predovšetkým svojou garantovanou úrokovou sadzbou. Z dlhodobého hľadiska sa avšak zhodnotenie vašich peňazí v takomto životnom poistení spojenom so sporením, dá prirovnať k zhodnoteniu na termínovaných vkladoch v bankách, ktoré je navyše doplnené o množstvo nevýhodných podmienok a poplatkov.

Ako funguje investovanie v kapitálovom životnom poistení

Už samotný názov napovie, že nejde o čisto investičný produkt. Poistenie je v kapitálovom životnom poistení na prvom mieste. KŽP sa zvyčajne uzatvára s poistením pre prípad smrti, dožitia alebo kombináciou smrti a dožitia či ďalších špecifických pripoistení, ktoré máte na výber. Poistenie je však služba ktorou sa teraz nebudeme zaoberať.

Väčšina klientov si myslí, že suma ktorú si na takéto kapitálové životné poistenie pravidelne posielajú sa im odkladá a zúročuje. Nie je to ale tak. Nech si zvolíte akúkoľvek poistnú sumu, vždy si platíte v prvom rade riziko spojené s poistením, poplatky a až to čo nám po odrátaní spomínaných položiek ostane sa investuje.

Niektoré poisťovne pri kapitálových životných poisteniach dokonca ani len neudávajú koľko peňazí reálne ide na investovanie a koľko sa vám sporí, čo vie veľmi rýchlo odhovoriť ľudí od toho, aby si dali tú námahu a prepočítali si takúto zmluvu.

Tu už vyslovene závisí od poisťovne, či v rámci životného poistenia pri takejto zmluve má takpovediac fixné tarify počas celého obdobia zmluvy, alebo sa vám môže alokácia prostriedkov medzi poistením a sporením v priebehu rokov meniť.

Pri zvýšení nákladov na poistenie vo väčšine zmlúv platí, že vám poisťovňa vám nepošle list, aby ste platili viac. Namiesto toho si začne postupne „brať“ viac zo sumy, ktorú tam pravidelne posielate, nakoľko s vašim stúpajúcim vekom rastú aj náklady na vaše poistenie. Takéto postupné zdražovanie poistenia spôsobuje, že sa vám v konečnom dôsledku sporí každý rok menej a menej.

Praktický príklad výpočtu pri kapitálovom životnom poistení

Pre ľahšiu predstavu a menej kalkulácii sme sa avšak rozhodli ako príklad uviesť kapitálové životné poistenie od spoločnosti Amslico (dnes Metlife) – Individuálne životné poistenie, ktoré má jasne rozdelené to, koľko peňazí ide na danej zmluve na poistenie a koľko sa tvorenie rezerv (sporenie).

kapitalove zivotne poistenie amslico
Kapitálové životné poistenie Amslico – Individuálne životné poistenie

Ako môžete vidieť zmluva na tomto KŽP je uzatvorená na 40 rokov, pričom z celkového kvartálneho poistenia 5714 SK (189,67€ kvartálne / 63,22€ mesačne) ide v tomto prípade 3972 SK (131,85€ kvartálne, 43,95€ mesačne) na hlavné poistenie. Celkovo teda za 40 rokov zaplatíte do tohto poistenia “pre prípad smrti alebo dožitia” 635 520 SK (21 095,40€).

Ak by sme teda prepočítali takúto kvartálnu platbu 3972 SK (131,85€) a garantovanú technickú úrokovú mieru 2,5% p.a. na tejto sume, dostali by sme 1 090 206 SK (36 188,21€). Toľko by sme mali na konci pravidelného investovania takejto sumy pri 2,5% úroku dostať. Prečo je potom na zmluve iba 750 000 SK (24895,44€)?

Rozdiel v týchto sumách spôsobuje fakt, že položka základné poistenie (3972 SK / 131,85€) obsahuje ako sumu, ktorá ide na poistenie, tak aj sumu, ktorá sa vám sporí. Nesporí sa vám teda celých 3972 SK (131,85€) ale iba časť z týchto peňazí.

Konkrétne pri tejto zmluve to je 911 SK (30,24€), pričom zvyšných 413 SK (13,71€) ide v priemere na krytie rizika, že vám bude poisťovňa musieť vyplatiť túto sumu v prípade vašej smrti. (tento pomer sme vypočítali na základe fixnej 2,5% úrokovej miery)

V skutočnosti teda platíte 2155 SK (71,53€ kvartálne) na poistenie a 3559 SK (118,14€ kvartálne) sa vám odkladá a zhodnocuje. Tu avšak nastáva ďalší problém…

Garantovaný úrok a inflácia pri KŽP

Veľa ľudí si myslí, že garantovaný úrok na kapitálovom životnom poistení znamená, že určite zarobia. Treba avšak myslieť na to, že je tu aj inflácia. Ak totiž zoberieme pri dlhodobom sporení do úvahy to, ako priemerne rastú ceny a aj životná úroveň, tak je potrebné, aby sme dokázali zhodnotiť naše peniaze nad touto úrovňou. Teda nad úrovňou inflácie.

Garantovaný úrok na KŽP avšak spravidla býva maximálne rovnako vysoký alebo nižší, ako je priemerná výška inflácie. Podobne je to aj na zmluve vyššie, kde je garantovaný úrok (garantovaná technická úroková miera) na úrovni 2,5% p.a.

(Niekedy sa nájdu aj pozitívnejšie prípady, na ktorých je tento garantovaný úrok aj vyšší. Vyšší úrok avšak automaticky neznamená, že ide o výhodný produkt, nakoľko je tu ešte viacero dôležitých faktorov a podmienok, o ktorých by ste mali vedieť. Týmto podmienkam sa ale budeme venovať o pár riadkov nižšie.)

Možno si hovoríte, že garantovaných 2,5% ročne neznie ani tak zle. Problém avšak nastáva vtedy, keď zoberieme do úvahy aj infláciu a teda to, ako v priemere medziročne tovary a služby zdražievajú. Na Slovensku bola inflácia v priebehu posledných 10 rokov na úrovni 2,7% p.a., čo v praxi znamená, že ak by sa inflácia počas celej dĺžky takejto zmluvy držala na rovnakej úrovni, priemerne ročne by sme na takomto sporení prerobili 0,2%.

Na konci by ste si teda vybrali na takejto zmluve po 40 rokoch vašich 750 000 SK (24 895,44€), no v skutočnosti by ste si za tieto peniaze kúpili po 40 rokoch sporenia menej (alebo prinajlepšom to isté), ako za pôvodných 635 520 SK (21 095,40€), ktoré by ste v priebehu týchto rokov do danej poistky naposielali. To zrovna neznie ako výhodná investícia.

V praxi by ste teda na takejto zmluve nezarobili prakticky nič, dokonca by ste pravdepodobne ešte aj prerobili. A to aj napriek tomu, že možno na prvý pohľad máte “viac peňazí”. Dôležité je sa avšak pozerať na to, čo si reálne viete za tieto peniaze kúpiť.

Oplatí sa ísť cestou garancií?

Ako sme už spomínali vyššie, garantovaný úrok býva pre ľudí veľkým lákadlom. Toto platí nielen pri kapitálovom životnom poistení, ale aj pri termínovaných vkladoch či iných produktoch, ktoré ponúkajú garantované zhodnotenie peňazí. Spravidla avšak platí, že garantovaný úrok nie je pre investora výhodný.

Dôvodom býva jednoduchý fakt, že pokiaľ je niekto schopný garantovať vám určitý výnos, tak je jasné, že si musí byť vedomý toho, že je schopný zarobiť viac, ako garantuje. Takýmto spôsobom je schopný zobrať vaše peniaze a dať vám váš garantovaný úrok a zároveň medzičasom využiť tieto vaše prostriedky na to, aby dokázal zarobiť viac (napríklad investovaním).

Rozdiel je pravdaže ziskom danej inštitúcie (napr. banky či poisťovne).

Zrod investičných životných poistení

Veľa ľudí si postupom časom uvedomilo (minimálne teda pri životných poisteniach), že predsa len bude výhodnejšie vzdať sa garantovaného zhodnotenia v prospech síce negarantovaných, ale zato potenciálne oveľa vyšších výnosov pri investovaní (napríklad prostredníctvom podielových fondov).

Poisťovne na túto zmenu pravdaže zareagovali a vytvorili pre ľudí nový produkt, ktorý voľné prostriedky na životnom poistení (určené na sporenie) investovali prostredníctvom podielových fondov. A takto vznikli investičné životné poistenia (IŽP), ktoré sľubovali ľuďom zaujímavejšie zhodnotenie, ako pôvodné kapitálové životné poistenia (KŽP).

Bohužiaľ ani tento produkt nie je vhodný na investovanie, nakoľko síce má potenciál na vyššie zhodnotenie ako KŽP, avšak stále ide o kombináciu poistenia a sporenia, ktorá býva či už z pohľadu poplatkov, flexibility alebo výnosov, pre klienta veľmi nevýhodná.

Viac o investičných životných poisteniach sa môžete dočítať v tomto našom článku.

Nevýhody kombinovaných investičných a poistných produktov

Či už ide o kapitálové alebo investičné životné poistenie, oba tieto kombinované produkty (spojenie poistenia so sporením) majú množstvo nevýhod, ktoré robia z týchto produktov častokrát jedny z najhorších investícií vôbec.

Zatiaľ čo pri investičných životných poisteniach, ktoré prišli po KŽP sú najväčším problémom veľmi vysoké vstupné poplatky, pri väčšine KŽP bývajú najväčším problémom poplatky za odkup (aj keď tieto poplatky sú často extrémne vysoké aj pri IŽP).

odkupna hodnota kapitalove zivotne poistenie
Poplatok za odkup pri kapitálovom životnom poistení Amslico – Individuálne životné poistenie

Ako môžete vidieť na príklade už vyššie spomínaného kapitálového životného poistenia od Amslica (Metlife), poplatky za odkup vedia byť pri KŽP skutočne obrovským problémom.

(dôležité je podotknúť, že podmienky sa môžu výrazne líšiť od produktu k produktu a závisí vždy od konkrétnej zmluvy a jej nastavenia… berte teda prosím túto zmluvu a jej podmienky čisto ako modelový príklad)

Ak si totiž pozornejšie pozriete tabuľku vyššie, tak uvidíte, že dokonca aj po 30 rokoch platenia takejto zmluvy máte stále koeficient odkupnej hodnoty 580/1000. To v praxi znamená, že pri zrušení takejto zmluvy po 30 rokoch platenia musíte stále zaplatiť 42% poplatok z vašich úspor ako poplatok.

Dokonca aj po ďalších 5 rokoch, teda po 35 rokoch trvania zmluvy, si poisťovňa stále od vás vypýta 23,4% poplatok za výber vašich peňazí. Absolútne choré… Inak sa to ani pomenovať nedá.

V podstate po tomto poplatku nestojí už nič iné ani za reč, nakoľko pri takýchto podmienkach je čokoľvek iné irelevantné a prakticky každý, kto si túto konkrétnu zmluvu uzatvoril, na nej prerobil… A nie málo.

Bohužiaľ, taká krutá vie byť niekedy realita… Ešte smutnejšie je avšak to, že takéto zmluvy majú stále podpísané tisíce Slovákov, pričom všetci sa v podstate dostali do totálnej pasce, z ktorej niet bez straty peňazí úniku.

Preto buďte prosím vás obozretní, keď podpisujete akékoľvek zmluvy, špeciálne kombinované produkty akými sú kapitálové či investičné životné poistenia. Tieto produkty častokrát patria medzi najhoršie a najmenej výhodné zmluvy vôbec, pričom veľakrát končia prerobením tisícok eur.

Ak vás bližšie zaujímajú investičné životné poistenia (IŽP), ktoré namiesto garantovaného úroku investujú vaše prostriedky do podielových fondov, tak si prečítajte náš ďalší článok – Investičné životné poistenie – najdrahší investičný produktov vôbec?

Zhrnutie

Kapitálové životné poistenia síce lákajú ľudí na garantované zhodnotenie, avšak zďaleka nejde o zaujímavý a ani výhodný produkt, prostredníctvom ktorého by ste mali investovať. Vo väčšine prípadov sa čisté zhodnotenie na KŽP pohybuje pod úrovňou inflácie, čo znamená, že aj keď v rámci takéhoto produktu môžete mať na konci “viac peňazí”, reálne si za túto výslednú sumu viac nekúpite a reálne teda prerábate.

Bohužiaľ, takýto scenár je v podstate asi to najlepšie, čo sa vám pri takomto kapitálovom životnom poistení vlastne môže stať. (Aj keď najvýhodnejšie je pravdaže nikdy takúto zmluvu nepodpísať.) Vo väčšine prípadov je totiž najväčším problémom výber vašich peňazí z takejto zmluvy, nakoľko väčšina zmlúv má obrovské poplatky pri ich predčasnom ukončení. A to dokonca niekedy aj po 30 rokoch platenia takejto zmluvy.

Nástupcom kapitálových životných poistení sa stali investičné životné poistenia, ktoré namiesto garantovaného úročenia na sporiacej zložke, investujú tieto prostriedky prostredníctvom podielových fondov. Zlou správou pre investorov avšak je, že ani investičné životné sporenie nie je vhodné na investovanie a nejde oproti KŽP o moc výhodnejší produkt, aj keď ponúka potenciálne aspoň o čosi zaujímavejší výnos. Najväčším problémom IŽP sú avšak taktiež veľmi vysoké poplatky.

Bližšie sa téme IŽP venujeme v samostatnom článku Investičné životné poistenie – najdrahší investičný produktov vôbec?

Ak vás zaujíma, prostredníctvom čoho alebo ako sa teda oplatí investovať, tak vo všeobecnosti minimálne platí pravidlo, že nikdy nemôže ísť o kombináciu investovania (sporenia) a poistenia, ale o samostatný investičný produkt.

Vhodné po tejto stránke môžu byť priame investície do podielových fondov, alebo (nami preferované) investície prostredníctvom verejne obchodovateľných cenných papierov (napr. ETF fondov), ktoré sú na Slovensku narozdiel od podielových fondov ešte aj oslobodené od danenia (pri dodržaní určitých podmienok).

V prípade, že vás takáto možnosť zaujala, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára a radi vám bližšie vysvetlíme, ako môžete využiť toto oslobodenie od danenia a zároveň dosiahnuť vyššie zhodnotenie, ako pri investovaní prostredníctvom podielových fondov.

Podobne sa môžete na nás obrátiť v prípade, že máte kapitálové alebo investičné životné poistenie a potrebujete poradiť, čo sa s takouto zmluvou oplatí vo vašom prípade urobiť. Radi vám pomôžeme danú situáciu vyriešiť.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť