DomovInvestovanieStavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?

Stavebné sporenie – dá sa veriť online kalkulačkám?

V dnešnom článku si povieme viac o stavebnom sporení. To si prešlo v tomto roku 2019 významnými zmenami, ktoré by mal vedieť každý, kto rozmýšľa nad využitím stavebného sporenia. Pozrieme sa taktiež na online kalkulačky, ktoré sú dostupné na webe každej zo stavebných sporiteľní a na to, či tieto kalkulačky majú pre investora nejakú výpovednú hodnotu alebo sú len marketingovým ťahom.

Vývoj stavebného sporenia na Slovensku

Stavebné sporenie predstavuje produkt stavebných sporiteľní, ktoré máme na Slovensku tri. Konkrétne je to ČSOB stavebná sporiteľňa, PSS – Prvá stavebná sporiteľňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa. Primárnym produktom týchto stavebných sporiteľní je stavebné sporenie, respektíve s ním spojená možnosť získania stavebného úveru napríklad na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti či rekonštrukciu.

Stavebné sporenie je obľúbeným produktom už od čias 90-tych rokov, kedy predstavovalo veľmi výhodnú a účinnú formu sporenia na účely kúpy vlastného bývania. Bolo to najmä vďaka štedrej podpore štátnych dotácií, kedy tieto zvýhodnenia dosahovali desiatky percent ročne. V nasledujúcej tabuľke sa pozrieme na to ako tento vývoj štátnej podpory vyzeral a v akom stave sa nachádza v súčasnosti.

Vývoj štátnej prémie od roku 1993

RokPercento z ročného vkladuMaximálna výška prémie (v EUR)Optimálny ročný vklad (v EUR)
1993 - 199640%199,16497,91
1997 - 200030%199,16663,88
200125%149,37597,49
200225%132,78531,10
200320%99,58497,91
200415%82,98553,24
200514,5%82,98572,33
200610%66,39663,87
20079,5%66,39698,83
2008 - 201012,5%66,39531,10
2011 - 201210%66,39663,90
201311,5%66,39577,30
20148,5%66,39781,06
20155,5%66,391207,06
20165%66,391327,80
20175%66,391327,80
20185%66,391327,80

Ako môžeme vidieť v tabuľke nad textom, stavebné sporenie za 25 rokov svojej existencie prešlo mnohými zmenami. Väčšina týchto zmien súvisela najmä so štátnou politikou bývania, kedy štát presúval problém bývania na samotných občanov a svoju úlohu týmto procesom postupne znižoval.

Táto politika spôsobila to, že sporiteľ musel vkladať každoročne vyššie a vyššie sumy na to, aby dosiahol maximálne zhodnotenie. To predstavuje kombináciu z úroku na stavebnom sporení v kombinácii so získaním štátnej prémie. V minulom roku (2018) ste preto museli vložiť celkovo na stavebné sporenie sumu 1327,80 EUR na to, aby ste dosiahli maximálne zhodnotenie.

V prepočte to bolo približne 110 EUR mesačne. Ak ste chceli sporiť menej, tak ste sa pripravili o časť štátnej prémie, čo pravdaže negatívne ovplyvnilo vaše zhodnotenie. Konkrétnym číslam a prepočtom sa ale budeme venovať nižšie.

Poďme sa najprv pozrieť na to, aké zmeny v podmienkach na stavebnom sporení si pre vás pripravil štát v roku 2019.

Ako to vyzerá so stavebným sporením v roku 2019?

Pravidlá na rok 2019 zavádzajú viaceré dôležité novinky a podmienky.

Konkrétne sú to tieto:

 • Výška štátnej prémie je vo výške 2,5 % z ročného vkladu
 • Maximálna výška štátnej prémie je 70 EUR
 • Maximálny priemerný mesačný príjem sporiteľa 1,3 násobok priemernej mzdy

Tieto nové podmienky v konečnom dôsledku znamenajú, že na to, aby ste mohli získať na stavebnom sporení v roku 2019 plnú štátnu prémiu vo výške 70 EUR, musíte za daný rok vložiť na stavebné sporenie celkovú sumu 2800 EUR. To predstavuje mesačne približne 233 EUR.

Oproti predchádzajúcemu roku sa teda výška štátnej prémie síce zvýšila o 3 eurá a 61 centov, avšak na jej získanie musíte navkladať až o 1472 eur a 20 centov viac, ako tomu bolo v roku 2018.

Zároveň by mal byť váš príjem maximálne na úrovni približne 1300 EUR v hrubom, teda približne 975 EUR v čistom. Štát teda od vás v konečnom dôsledku požaduje, aby ste sa vzdali približne štvrtiny vášho čistého príjmu na to, aby ste získali plnú štátnu prémiu vo výške 70 EUR.

Povedzme si na rovinu, to zrovna neznie dvakrát motivujúco. Poďme sa pozrieť, ako vychádza takéto investovanie prostredníctvom stavebného sporenia pri pravidelnom vklade 100 EUR mesačne a získaní alikvotnej časti štátnej prémie, respektíve pri vklade 240 EUR mesačne a získaní plnej štátnej prémie.

Konkrétne prepočty stavebného sporenia v roku 2019

Hneď na úvod je potrebné podotknúť, že všetky stavebné sporiteľne majú mierne odlišné podmienky a snažia sa nalákať ľudí na rôzne benefity či výhody. Pre jednoduchosť a lepšiu prehľadnosť sme sa rozhodli vyhnúť zdĺhavému opisu bonusov, podmienok a poplatkov, ktoré stavebné sporiteľne pôsobiace na Slovensku poskytujú.

Namiesto toho sme sa rozhodli použiť dostupné kalkulačky sporenia na internetových stránkach stavebných sporiteľní v kombinácii s našimi vlastnými výpočtami.

Poďme sa teda pozrieť na to, aké čísla ukazujú online kalkulačky stavebného sporenia príslušných stavebných sporiteľní.

pss statna premia 100eur Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia v PSS pri vklade 100 eur mesačne na 6 rokov
wustenrot 100eur Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia vo Wüstenrote pri vklade 100 eur mesačne na 6 rokov
csob 100 eur Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia v ČSOB pri vklade 100 eur mesačne na 6 rokov

Ako môžeme vidieť vyššie, tak pri vklade 100 eur mesačne máte na nárok alikvotnej časti štátnej prémie, v tomto prípade 30 eur ročne. Spolu to je teda 180 eur, ktoré získate na štátnej prémii v každej sporiteľni. V čom sa avšak sporiteľne líšia, tak to je zhodnotenie vašich vkladov.

Teda presnejšie, odlišuje v ňom predovšetkým stavebná sporiteľňa Wüstenrot, ktorá ponúka vyššie zhodnotenie, ako PSS a aj ČSOB. Detailný prehľad výpočtov z online kalkulačiek môžete vidieť v tabuľke nižšie, ktorá zobrazuje stav na stavebnom sporení ako pri vklade 100 eur mesačne, tak aj pri vklade 240 eur a získaní plnej štátnej prémie vo výške 70 eur * 6 rokov.

Prehľad výpočtov z online kalkulačiek jednotlivých stavebných sporiteľní pri investícií 100 / 240 EUR mesačne (6 rokov)

*priemerný ročný výnos je počítaný pri pravidelnej mesačnej platbe v danej výške
sporiteľňamesačný vkladcelková vložená sumazískané úrokyštátna prémiavýnos + št. prémianasporená suma (podľa kalkulačky)priemerný ročný výnos (p.a.)*
ČSOB1007200178,29180358,297558,291,63%
Wüstenrot1007200295,96180475,967675,962,14%
PSS1007200178,99180358,997558,991,63%
ČSOB24017280427,69420847,6918127,691,61%
Wüstenrot24017280709,954201129,9518409,952,12%
PSS24017280429,28420849,2818129,281,61%

Na naše prekvapenie, čísla z online kalkulačiek na stránkach stavebných sporiteľní neboli vôbec také zlé, ako sme očakávali. Dokonca tieto čísla už mali byť v čistom – teda po odpočítaní 19% dane z výnosov.

Sedliacka logika naznačovala, že keď stavebné sporiteľne ČSOB a PSS garantujú počas celej dĺžky stavebného sporenia rovnaké zhodnotenie (1% p.a.) a rovnakú štátnu prémiu (ako každá stavebná sporiteľňa), tak by ich kalkulačky mali ukazovať veľmi podobné čísla. Čo aj ukazovali. Teda presne rovnaké.

Podobne aj výpočet zhodnotenia z kalkulačky Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá ponúka zhodnotenie 1,5% p.a., by mal byť o čosi vyšší. Na prvý pohľad teda čísla z kalkulačiek vyzerali celkom uveriteľne.

Rozhodli sme sa avšak aj napriek tomu urobiť naše vlastné prepočty a porovnať ich s číslami z online kalkulačiek.

Toto naše rozhodnutie navyše podporila taktiež prítomnosť disclaimeru (upozornenia), nachádzajúceho sa pod kalkulačkou každej jednej zo sporiteľní s tvrdením, že daný prepočet má len informatívny charakter a je nezáväzný.

Rozhodli sme sa preto overiť čísla z týchto online kalkulačiek s našimi vlastnými výpočtami na základe informácií dostupných na stránkach stavebných sporiteľní a v ich sadzobníkoch poplatkov.

disclaimer wustenrot Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
disclaimer Wüstenrot
disclaimer pss Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
disclaimer PSS
disclaimer csob Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
disclaimer ČSOB

Ako dopadli naše vlastné výpočty?

Dopadli tak, že od prvého výpočtu nám bolo jasné, že dané kalkulačky ukazujú skutočne len veľmi prikrášlené čísla a realita nebude zďaleka tak ružová. Poďme sa ale najprv pozrieť na to, ako sa vlastne tieto online kalkulačky dopracovali k číslam, ktoré vám ukazujú.

Online kalkulačka stavebného sporenia – Wüstenrot

Ako prvé sa pozrime na stavebnú Wüstenrot, ktorá ponúka zhodnotenie 1,5% p.a.

Poďme vypočítať, ako by sme na tom boli pri pravidelnej investícií 240 eur mesačne a 6 rokoch sporenia pri zhodnotení 1,5% p.a.

Navkladali by sme spolu sumu 17 280 eur (6 rokov = 72 mesiacov * vklad 240 eur), pričom na konci by sme pri priemernom zhodnotení 1,5% mali 18 070 eur. Prilepšili by sme si teda o 790 eur. Po odpočítaní dane 19% by sme boli na tom lepšie o 639,90 eur.

Wüstenrot avšak ponúka taktiež bonusové úročenie 2% v prvom roku na vklady do 2800 eur. To predstavuje 56 eur naviac. Táto suma sa nám pravdaže ďalej rovnako úročí 1,5% a podobne aj získané štátne prémie. Tu je avšak dôležité zohľadniť to, že všetky štátne prémie sa vám neúročia hneď od prvého roku, ale až ako ich postupne získavate. Teda po 70 eurách ročne. Tieto dodatočné úroky spolu robia cca 30 eur naviac.

Poďme to teda všetko spočítať.

Ak teda zoberieme 790 eur (1,5% zhodnotenie vkladu 240 eur mesačne / 6 rokov) + 56 eur (bonus na vklady do 2800 eur v prvom roku) + 30 eur (dodatočné zhodnotenie bonusu a štátnej prémie) = dopracujeme sa k číslu 876 eur.

Dané kalkulačky uvádzajú avšak výpočty už po odpočítaní 19% dane, teda 166,44 v našom prípade. V čistom sme teda podľa takéhoto výpočtu zarobili 709,56 eur.

wustenrot 240eur Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia vo Wüstenrote pri vklade 240 eur mesačne na 6 rokov

Kalkulačka na internete ukazuje úroky 709,95 eur (odchýlka je spôsobená zaokrúhľovaním zhodnotenia štátnej prémie a bonusu), čo je výborné. Môžeme teda povedať, že sme prišli na to, ako počíta kalkulačka stavebného sporenia na stránke Wüstenrotu.

Ako sú na tom online kalkulačky PSS a ČSOB?

Pri oboch týchto stavebných sporiteľniach vyšlo sporenie 240 eur mesačne zhodne 18 129 eur. Ak teda odpočítame vklad 17 280 eur a štátnu prémiu 420 eur, dostaneme pripísané úroky približne 429 eur (po zdanení). Poďme teda na to.

Obe tieto stavebné sporiteľne ponúkajú úročenie 1%, ktoré sa vzťahuje ako na vklady, tak aj na štátnu prémiu. Môžeme teda veľmi jednoducho urobiť podobný výpočet, ako by sa vyvíjala investícia 240 eur mesačne pri tomto 1% zhodnotení.

Zainvestovali by sme pravdaže rovnako 17 280 eur, pričom po 6 rokoch by sme mali 17 801 eur. Prilepšili by sme si teda o 521 eur, ktoré by sme ešte museli zdaniť. Štát by nám zobral približne 100 eur z výnosov a my by sme tak boli na tom v čistom lepšie o 422 eur.

Ak ku týmto 422 eurám pripočítame zhodnotenie štátnej prémie vo výške približne 7 eur tak zistíme, že náš výpočet sa opäť zhoduje s výpočtami online kalkulačiek ako Prvej stavebnej sporiteľne, tak aj stavebnej sporiteľne ČSOB.

pss statna premia Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia PSS pri vklade 240 eur mesačne na 6 rokov
csob 240 eur Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Výpočet stavebného sporenia v ČSOB pri vklade 240 eur mesačne na 6 rokov

Čo všetko (ne)zohľadňujú online kalkulačky stavebného sporenia?

Online kalkulačky zohľadňujú:

 • Výšku vkladu
 • Štátnu prémiu
 • Úročenie
 • Daň

Čo online kalkulačky stavebných sporiteľní nezohľadňujú

 • Poplatky za uzatvorenie zmluvy (jednorazový poplatok)
 • Poplatok za vedenie účtu (mes. poplatok)
 • Prípadné ďalšie poplatky ako zmeny na zmluve, predčasné ukončenie zmluvy a pod.

Čo z toho vyplýva?

V podstate z toho vyplýva, že samotné výpočty z týchto online kalkulačiek stavebných sporení majú pre sporiteľa veľmi nízku výpovednú hodnotu. Nepočítajú totiž so žiadnymi vstupnými ani priebežnými poplatkami, ktoré vedia veľmi výrazne ovplyvniť konečný stav vášho účtu.

Pripravili sme pre vás preto prehľad toho, koľko zaplatíte vo vybraných stavebných sporiteľniach na týchto ďalších poplatkoch a koľko skutočne teda zarobíte.

Prehľad štandardných poplatkov, s ktorými online kalkulačky stavebných sporiteľní nepočítajú

Vstupný poplatok

ČSOB:

 • Fix 40 eur / fix 36 eur (pre klientov ČSOB)

Wüstenrot

 • 0,9% z cieľovej sumy / prípadne fix 12 eur pri uzatvorení ďalšej inej zmluvy (nakoľko ide o výpočet stavebného sporenia ako samostatného produktu, tak s touto možnosťou pri výpočtoch nepočítame)

PSS

 • 0,9% z cieľovej sumy

Poplatok za vedenie zmluvy

ČSOB

 • 16 eur ročne (1,33 eur mesačne)

Wüstenrot

 • 1,98 eur mesačne / 0,98 eur mesačne (podmienka veku do 26 rokov alebo nad 55 rokov)
 • Možnosť zľavy 50% (min. ročné vklady vo výške 600 eur) alebo dokonca 100% (min. ročný vklad 1200 eur)

PSS

 • 1,59 mesačne s možnosťou zľavy max do 0,50 eur mesačne (najmenej teda 1,09 eur mesačne)

Ako teda vyzerá zhodnotenie na stavebnom sporení po zohľadnení vstupných a priebežných poplatkov?

sporiteľňavkladúrokyštátna prémiavýnos + št. prémiapoplatky spolu (6r)čistý výnosstav po 6rp.a. výnos
ČSOB7200178,17180358,17131,76 - 135,76222,41 - 226,417 422,24 - 7 426,241,02% - 1,04% p.a.
Wüstenrot7200295,96180475,9664,80 - 207,39268,6 - 411,167 468,60 - 7 611,161,23% - 1,86% p.a.
PSS7200178,99180358,99143,28 - 179,28179,71 - 215,717 379,22 - 7 415,720,83% - 0,99% p.a.
ČSOB17280178,17420598,17131,76 - 135,76711,65 - 715,6517 993,24 - 17 997,241,36% - 1,37% p.a.
Wüstenrot17280295,96420715,96155,52 - 298,08831,87 - 974,4318111,87 - 18 254,431,58% - 1,84% p.a.
PSS17280178,99420598,99234 - 270579,28 - 615,2817 859,28 - 17 895,281,11% - 1,18% p.a.

Ako môžete vidieť z tabuľky vyššie, pri vklade 240 EUR mesačne si viete na stavebnom sporení po zohľadnení dodatočných nezapočítaných poplatkov, prilepšiť za 6 rokov spolu o 579,28 až 974,43 EUR. Musíte avšak za toto obdobie spolu zainvestovať sumu 17 280 EUR, pri ktorej to činí priemerný ročný výnos (počítaný pri pravidelnom mesačnom vklade) na úrovni 1,11% – 1,84% p.a..

Otázkou ale je, skutočne sme zarobili?

Pre mnohých ľudí je táto otázka zvláštna. Predsa máme (pri vklade 240 eur mesačne) približne o 600 až 1000 eur po šiestich rokoch viac, ako sme zainvestovali. Ako by sme teda mohli nezarobiť?

Možno vám napovie trošku inak položená otázka – dokážeme si za tieto naše peniaze po týchto 6 rokoch kúpiť skutočne viac?

Položenie si tejto otázky je oveľa dôležitejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Pre každého investora je totiž kľúčové, aby rozlišoval medzi nominálnym zhodnotením (máme viac peňazí) a reálnym (skutočným) zhodnotením (dokážeme si za tieto peniaze kúpiť skutočne viac).

Čo znamená reálne zhodnotiť peniaze? Reálne zarobiť?

V prvom rade to znamená to, že dokážeme dosiahnuť na našej investícií výnos nad úrovňou inflácie. Tá sa z dlhodobého hľadiska na Slovensku pohybuje na úrovni približne 2,6% p.a. (ročne). V USA je dokonca v priemer za posledných vyše 100 rokov 2,9% ročne.

To v praxi znamená, že pokiaľ by ste zainvestovali (alebo váš predok) pred 100 rokmi do investície, ktorá by mala priemerný ročný čistý výnos na úrovni 2,9% p.a. (teda rovný priemernej úrovni inflácie za toto obdobie), tak by ste nominálne síce mali peňazí viac, no v skutočnosti by ste si za tieto peniaze nič naviac nakúpili. Boli by ste na tom úplne rovnako, ako pred 100 rokmi a to aj napriek tomu, že by ste mali nominálne takmer 17,5-násobne viac peňazí, ako pred 100 rokmi.

Mali by ste teda napríklad namiesto pôvodných investovaných 1000 dolárov teraz 17 440 dolárov, no v podstate by mali stále hodnotu, akú malo tých pôvodných 1000 dolárov. Dôvodom je fakt, že kvôli inflácií a tomu ako všetko v priebehu týchto 100 rokov zdraželo (spolu v priemere až 17,5-násobne), potrebujete dnes až 17 440 dolárov na to, aby ste si kúpili to, čo by ste pred 100 rokmi dokázali kúpiť za pôvodných 1000 dolárov. To je v praxi inflácia.

Najväčší nepriateľ investora – inflácia

Či je inflácia dobrá alebo zlá je témou samou o sebe a dnes sa do nej púšťať nebudeme. Dôležité je si avšak uvedomiť to, že inflácia je hlavným nepriateľom každého investora. Pokiaľ totiž investor, respektíve každý jeden človek, nezhodnocuje v priemere svoje úspory rýchlejšie, ako ich inflácia znehodnocuje, tak prerába. To v preklade znamená, že pokiaľ je váš čistý priemerný výnos pod úrovňou 2,6% p.a. (priemerná úroveň inflácie na Slovensku za posledných vyše 10 rokov), prerábate.

Ak teda odkladáte vaše peniaze do prasiatka, priemerne ročne prerábate 2,6%. Prečo? Pretože vaše peniaze vôbec nepracujú a nijak sa nezhodnocujú, zatiaľ čo všetko ostatné v priemere o 2,6% ročne zdražieva. No a podobne je to v podstate aj pri stavebnom sporení… Akurát pozitívom je, že neprerábate až 2,6% ročne, ale v priemere o čosi menej. Bohužiaľ ani tá najlepšia kombinácia najnižších poplatkov, plnej štátnej prémie a ďalších bonusov od stavebných sporení vám nedokáže reálne v čistom zarobiť.

Áno, nominálne budete mať peňazí viac, no ak sa avšak pozrieme na priemerný výnos na stavebnom sporení a na priemernú úroveň inflácie, tak budete radi, ak si po šiestich rokoch dokážete kúpiť za vaše investované peniaze toľko, koľko by ste si za ne dokázali kúpiť pred tým, ako ste ich vôbec investovali. A to teda zrovna ako výhodná investícia neznie.

Existujú lepšie možnosti, ako investovať peniaze?

V jednoduchosti povedané – áno, existujú. Z dlhodobého hľadiska dokážu prinášať zhodnotenie nad úrovňou inflácie ako dlhopisy, tak aj akcie. Teda predovšetkým práve akcie. Tie priniesli investorom od roku 1900 v priemere každoročne zhodnotenie na úrovni 7,6% p.a. (globálne akcie), respektíve až 9,6% p.a. v prípade amerických akcií. Pri dlhopisoch si investori priemere prilepšili o 4,9% p.a., čo v porovnaní s 2,9% priemernou úrovňou inflácie je viac ako dosť na ochranu ich prostriedkov.

dlhodoba vynosnosť Stavebné sporenie - dá sa veriť online kalkulačkám?
Vývoj dlhodobej výnosnosti akciového, dlhopisového a peňažného trhu v rámci USA. Graf vpravo je po odpočítaní inflácie vo výške 2,9% p.a.

Pokiaľ by ste teda investovali pred spomínanými 100 rokmi do akcií, tak by ste aj napriek tomu, že všetko v priemere zdražievalo v priemere o 2,9% p.a. (ročne), boli maximálne spokojní, nakoľko vaše peniaze by sa zhodnocovali ešte rýchlejšie. Konkrétne o 6,5% rýchlejšie. Aby sme avšak boli realistickejší, počítajme s priemerným čistým výnosom 5% nad úrovňou inflácie. Teda už po zarátaní aj dodatočných priebežných nákladov.

Takýto výnos (7,9% p.a. pri 2,9% inflácii) by v priebehu 100 rokov znamenal, že by ste si dokázali za vašich pôvodne investovaných 1000 dolárov nakúpiť až 130-násobne viac tovarov ako služieb. A to aj napriek tomu, že všetko medzičasom zdraželo 17,5-násobne.

Záver

No a to je podstatou investovania. Dokázať zhodnotiť investované prostriedky tak, aby ste v budúcnosti nielen mali normálne viac peňazí (väčšie číslo na vašom účte), ale ste si dokázali za tieto peniaze kúpiť skutočne aj viac. Inak povedané – dokázať investovať peniaze tak, aby ich zhodnotenie boli vyššie, ako je priemerná úroveň inflácie. Teda to, ako priemerne strácajú hodnotu.

No a toto bohužiaľ stavebné sporenie nedokáže. Aj keď zoberieme ten najviac pozitívny scenár, stále sme na priemernom výnose pod úrovňou 2% ročne, čo znamená, že takýmto sporením prerábate. Priemerná inflácia na Slovensku je totiž na úrovni približne 2,6% ročne. Síce je pravda, že na stavebnom sporení prerábate menej, ako napríklad pri odkladaní peňazí len tak doma do prasiatka či pod vankúš, to avšak nie je porovnanie, na ktoré by ste sa mali pozerať.

To, čo by vás totiž ako rozumného investora malo trápiť oveľa viac je to, o aké potenciálne výnosy sa oberáte. Pokiaľ totiž takýmto konzervatívnym spôsobom investujete roky, tak už hovoríme o naozaj veľkých číslach. Len pre predstavu pri 10 rokoch vie 5% ročne na jednorazovej investícií urobiť o 63% vyšší výnos. Pri 15 rokoch to je takmer 108% naviac, pri 20 rokoch +165%, pri 30 rokoch +332%, pri 35r +451% a pri 40 rokoch to je neuveriteľných 604% naviac.

To všetko kvôli získaným dodatočným úrokom z úrokov, ktoré spôsobujú to, prečo je dlhodobé investovanie tak extrémne zaujímavé. Ale o tom viac už v iných článkoch…

Mimochodom ak vás zaujalo čokoľvek z toho čo sme písali alebo máte akékoľvek otázky ohľadom investovania, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Radi vám bezplatne zodpovieme vaše otázky a poradíme.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť