HomeInvestovanieObchodovanieZáklady technickej analýzy

Základy technickej analýzy

Čo je technická analýza?

Technická analýza predstavuje spôsob analýzy aktív ako napríklad komodity, menové páry či akcie s cieľom predikcie ich budúceho vývoja prostredníctvom rôznych prístupov. Na rozdiel od fundamentálnej analýzy, pri ktorej sa trader či analytik zameriava na vnútornú hodnotu akcie, infláciu, nezamestnanosť, vývoj úrokových sadzieb či rozhodnutia centrálnej banky, sa technický trader zameriava čisto na cenu (graf) a prostredníctvom neho sa snaží vyčítať budúci vývoj.

Technický trader sa snaží v grafe nájsť určitú formáciu, ktorú už v minulosti videl (alebo je všeobecne známa) a vie, že má pri takejto situácii štatistickú výhodu a je teda schopný mierne prikloniť vo svoj prospech pomyselné misky váh.

V praxi to znamená, že obchodník čaká, kým mu dá trh signál napríklad v podobe istej formácie, ktorú dokáže vyhodnotiť ako vhodnú príležitosť či už na nákup alebo predaj. Technická analýza je veľmi populárna práve pre to, že je vo svojej podstate jednoduchá. Existuje k nej množstvo prístupov a využití a každý si vie nájsť niečo, čo mu vyhovuje a vie využiť v praxi pri svojom obchodovaní.

Indikátory a oscilátory využívané pri technickej analýze

Veľa technických obchodníkov si dopomáha tým, že k formáciám ktoré obchodujú pripoja aj indikátory, ktoré sa delia na trendové indikátory a oscilátory. Vďaka trendovým indikátorom viete zistiť, aký je trend a kde približne vstupovať do neho vstúpiť. Vďaka oscilátorom je možné chytiť dna či vrcholy, no najlepšie fungujú v prípade, že trh ide do strany, nie v silnom trende. Trh totiž môže byť prekúpený či prepredaný dlhšie, než sa môže často zdať (a spravidla vždy dlhšie, než si traderi myslia).

Medzi najznámejšie oscilátory patrí Stochastic, RSI (Relative Strength Index) alebo CCI (Commodity Channel Index) či MACD (Moving Average Covergence Divergence), ktorý je najobľúbenejší na používanie určenia divergencií v grafe. Jeden z najznámejších trendových indikátorov je kĺzavý priemer (moving average), ktorý môže byť nastavený ako jednoduchý, exponenciálny, vyhladený a lineárne vážený.

Takisto sa dá nastaviť podľa close, open, low a high. Nastavení je veľa, no netreba si to komplikovať a nejaký si jednoducho vybrať a otestovať. Bližšie sa indikátorom a oscilátorom venujeme v samostatnom článku Najčastejšie využívané indikátory.

Sviečkové formácie

Formácie sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín – sú nimi cenové a sviečkové formácie. Medzi najznámejšie cenové formácie patrí head & shoulders (hlavá a ramená), triangel (trojuholník), double bottom (dvojité dno), double top (dvojitý vrchol), triple top (trojitý vrchol), triple bottom (trojité dno) či flag (vlajka).

Zo sviečkových formácií sú najznámejšie formácie pinbar, engulfing (pohltenie), evening star (večerná hviezda) a morning star (ranná hviezda). Sviečkových či cenových formácii je oveľa viac, ako sme tu spomínali. V prípade, ak sa už trader rozhodne obchodovať podľa týchto formácií, tak je dôležité, aby si nekomplikoval trading a neskúšal obchodovať všetky.

Každý trader by si mal vybrať zopár formácií, ktoré mu vyhovujú a mal by zamerať svoju pozornosť iba na ne. Príliš veľa indikátorov a formácii môže totiž pôsobiť neprehľadne a mätúco. Nehovoriac o tom, že sledovať veľké množstvo formácií a indikátorov je extrémne psychicky aj fyzicky náročné, čo vedie skôr či neskôr k chybám či už z únavy alebo nepozornosti.

Dôležité je pamätať si, že v jednoduchosti je sila. Preto by mal byť hlavný fokus technických obchodníkov na to, čo funguje najviac – a to sú supporty a rezistencie. Ak trh ide do strany, tak je základom nakupovať (buy/long) na supportoch a predávať (sell/short) na rezistenciach. Ak je trh v peknom trende, tak môže byť zaujímavé či už vstupovať do pozícií pri prelomení kľúčových úrovní alebo si počkať s nákupom na pullbacky.

To znamená, že ak vidím, že trh bude pokračovať v trende, tak nie je dôvod báť sa nakúpiť vysoko, pretože je veľká šanca, že trh prelomí rezistenciu a bude pokračovať nahor. Niekomu naopak nevyhovuje obchodovať breakouty, tak si radšej počká, kým sa trh dostane nad rezistenciu a vyčkáva na návrat (pullback) a až potom vstupuje do obchodu. Názornú ukážku je možné vidieť v grafe nižšie na menovom páre EURNZD.

eurnzddaily Základy technickej analýzy
EURNZD Daily (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Sviečkové formácie v reálnych grafoch

Poďme si ukázať ako vyzerajú tieto formácie v reálnych grafoch.
V následujúcom grafe uvidíte ako vyzerá dvojité dno a dvojitý vrchol.

eurnzddaily db a dt Základy technickej analýzy
EURNZD Daily DB a DT (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Tu je zasa ukážka formácie hlava a ramena.

usdcaddaily hs Základy technickej analýzy
USDCAD Daily H&S (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

V tomto grafe vidno ako vyzerajú sviečkové formácie Engulfing a Morning star.

EURUSDDaily engulf a morning star Základy technickej analýzy
EURUSD Daily Engulf a Morning star (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Tipy a odporúčania k technickej analýze

Tip č.1:

Neznačte si supporty a rezistencie jednou čiarou, ale pásmom. Trh totiž nereaguje na pip presne, ale v tej danej zóne. Preto je lepšie si značiť zóny obdĺžnikom a používať dostatočný stop-loss (ideálne o čosi nižšie, ako väčšina trhu).

Tip č.2:

Ak je trh v trende, tak je veľmi užitočnou pomôckou trendová línia, vďaka ktorej môžete mať lepšie vstupy do pozícií. Akonáhle sa spoja dve vyššie low, tak vznikla trendová línia a pri treťom dotyku bolo možné vstúpiť do trhu. Ak je trend dostatočne silný, tak sa dá vstúpiť aj pri štvrtom či piatom dotyku od trendovej línie postupne tak navyšovať svoju obchodnú pozíciu.

GBPUSDH1 Základy technickej analýzy
GBPUSD H1 (kliknite na obrázok pre veľký náhľad)

Záver

Technická analýza je spôsob analýzy aktív s cieľom predikcie ich budúceho vývoja. Technickí obchodníci sa zameriavajú čisto na graf a snažia sa z neho vyčítať budúci vývoj, pričom často používajú k samotnému obchodovaniu rôzne indikátory a oscilátory. Medzi najpoužívanejšie patrí napríklad kĺzavý priemer, využívaný ako trendový indikátor, alebo oscilátory ako Stochastic, RSI alebo MACD. Ďalšie nástroje ktoré obchodníci zvyknú využívať, sú sviečkové a cenové formácie.

Medzi najznámejšie sviečkové formácie patrí Engulfing, pin bar alebo evening star. Do najznámejších cenových formácii patrí zas trojuholník, dvojité dno alebo dvojitý vrchol. Tieto formácie predstavujú určitú zvýšenú pravdepodobnosť následného smerovania trhu, treba avšak pamätať že nikdy nie sú zárukou toho, že trh naozaj daným smerom pôjde. Obchodovanie je pre to viac tvrdou prácou a zápasom so štatistikou, ako využívaním kryštálovej gule na rýchle zarobenie (bodaj by to bolo naopak).

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť