Všeobecné podmienky

Cieľom tohto dokumentu je informovať vás o tom, aké služby poskytujeme a aké informácie počas prehliadania našich stránok zaznamenávame.

Informácie o prevádzkovateľovi

Investičný portál investovat.sk (ďalej aj ako „Portál“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť Blue Chip Investments s.r.o., so sídlom: Haanova 2618/20 851 04 Bratislava, IČO: 52287670, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 136857/B, oddiel: Sro (ďalej iba ako „Spoločnosť“).

Berte prosím na vedomie, že vstupom na internetové stránky investovat.sk zároveň súhlasíte s podmienkami ich používania.

Podmienky používania webovej stránky

Cieľom portálu investovat.sk je predovšetkým zvýšenie povedomia o investovaní a edukácia, preto je potrebné pamätať na to, že všetky články, komentáre, prieskumy, správy a informácie v akejkoľvek podobe nie sú zo strany Spoločnosti ponukou alebo pozvánkou pre návštevníka tejto webovej stránky, aby nejakým spôsobom obchodoval s cennými papiermi, využíval akékoľvek finančné nástroje alebo využíval služby Spoločnosti.

Informácie uvádzané na internetových stránkach investovat.sk preto nesmú byť považované za investičné, daňové, právne alebo iné poradenstvo.

Zároveň žiadne z informácii na webových stránkach nie sú Spoločnosťou predkladané ako vhodné pre konkrétnu osobu, a nemôžu sa preto považovať za odporúčanie na vykonanie obchodu alebo úkonu s finančnými nástrojmi.

Podobne nesmú byť informácie zverejnené na portáli investovat.sk brané ako presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory alebo iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií; ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja cien na finančnom trhu.

Upozornenie na riziká

Spoločnosť v rámci portálu investovat.sk poskytuje verejne dostupné informácie týkajúce sa finančného trhu, ako aj informácie vychádzajúce zo skúsenosti autorov a odbornej literatúry. Berte však prosím na vedomie, že všetky informácie a zobrazené údaje o výnosnosti sa vždy týkajú minulosti, pričom výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Podobne berte prosím na vedomie, že s obchodovaním a investovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Pri obchodovaní s využitím maržových nástrojov alebo produktov nadobúdaných na pôžičku, sa spája riziko strát prevyšujúcich disponibilné prostriedky investora či obchodníka. Okrem trhových rizík sa s každým finančným nástrojom spájajú i špecifické riziká. Oboznámte sa preto prosím o ich náležitostiach a rizikách pred tým, než ich prostredníctvom začnete realizovať svoje investície a obchody na finančnom trhu. Viac o rizikách spojených s investovaním a obchodovaním na trhu sa môžete dozvedieť na tomto linku.

Zodpovednosť

Spoločnosť nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti, voľných článkov, prieskumov a vzdelávacích materiálov, alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti.

Spoločnosť ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na internetových stránkach spoločnosti a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky spoločnosti.

Spoločnosť tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní a vzdelávacích materiálov, zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.

Zodpovednosť za odkazy

V jednotlivých článkoch na našom Portáli nájdete odkazy na ďalšie webové stránky. Nad ich obsahom nemáme žiadnu kontrolu. Tá je vždy na strane prevádzkovateľa konkrétnej webovej stránky. V čase pridávania takýchto odkazov sa na nich nenachádza žiaden zavádzajúci alebo protiprávny obsah. Nie je však v našich silách následne pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmene.

Pokiaľ na našom webe natrafíte na odkaz na nevhodnú stránku, ozvite sa nám na e-mailovú adresu info@investovat.sk, takúto situáciu čo najskôr napravíme.

Recenzie a komentáre

Nepreberáme a ani nemáme žiadnu zodpovednosť za komentáre a recenzie návštevníkov v akejkoľvek sekcii Portálu a nemáme zodpovednosť ani za ich presnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť. Vyhradzujeme si taktiež právo kedykoľvek zmazať akýkoľvek komentár bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním nášho Portálu s týmito podmienkami súhlasíte.

Autorské práva

Obsah nášho webu je chránený autorským zákonom. Šírenie, kopírovanie alebo úpravy nad rámec tohto zákona sú možné iba s naším písomným súhlasom. Prípadný obsah tretích strán je na našom webe vždy označený tak, aby bolo jasné, kto je jeho právoplatným majiteľom. Grafické prvky, fotografie, obrázky a ikony sú buď z našej vlastnej produkcie, alebo sme ich získali z rôznych fotobánk s patričnými licenciami a právami.

Ak nájdete na našom webe obsah, ktorý porušuje autorský zákon, upozornite nás na to na e-mailovej adrese info@investovat.sk. Taký obsah čo najskôr stiahneme.

Affiliate programy

Niektoré z našich článkov alebo reklám obsahujú affiliate odkazy, ktoré smerujú na iné stránky našich Partnerov. Ak užívateľ prichádzajúci z našich stránok na stránkach našich obchodných partnerov vykoná registráciu, otvorí si účet, kúpi si produkt alebo získa úver alebo iný finančný produkt, máme nárok na získanie provízie.

Použitím affiliate odkazu pre vás nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Získané provízie nám pomáhajú udržiavať naše služby aktuálne a taktiež vám neustále prinášať informácie o novinkách na slovenskom trhu. Viac informácií o affiliate odkazoch nájdete v sekcii venovanej súborom cookies.

Viac o našej Politike cookies a sa môžete dozvedieť na tomto linku.