DomovInvestovaniePodielové fondy – jediná možnosť ako pravidelne investovať?

Podielové fondy – jediná možnosť ako pravidelne investovať?

Slováci a investovanie – bežné účty, podielové fondy a sporiace účty

Na Slovensku využíva väčšina ľudí na pravidelné sporenie či investovanie spravidla 2 možnosti. Prvou sú sporiace produkty v bankách a bežné účty, tou druhou sú podielové fondy. Alarmujúce sú avšak štatistiky OECD ohľadom finančného majetku obyvateľstva. Podľa týchto štatistík totiž priemerná slovenská domácnosť drží až 60,4% všetkých svojich prostriedkoch na bežných účtoch a ich ekvivalentoch. V podielových fondoch majú Slováci približne 9% finančného majetku.

Ak zoberieme do úvahy infláciu, tak môžeme povedať, že priemerná slovenská domácnosť pravidelné medziročne prichádza na vyše 60 percentách svojho finančného majetku o 2-2,5% kúpnej sily. V prípade prostriedkov uložených na sporiacich účtoch v bankách, sú výnosy aktuálne z dôvodu nízkych úrokových sadzieb veľmi podobné držaniu prostriedkov priamo na účtoch. Teda prakticky žiadne. Podobne na nich teda prerobíte aktuálne približne 2% ročne.

Ak vás zaujíma ako si vedú v takomto porovnaní podielové fondy, tak na tých si za posledné 3 roky pripísali Slováci v priemere výnos na úrovni 2,29% p.a. Toto číslo je vypočítané ako vážený priemer na základe alokácie prostriedkov do vybraných fondov v rámci Slovenska. Najväčší objem prostriedkov majú Slováci v zmiešaných, realitných a dlhopisových fondoch a tak vyzerajú výnosy. Najväčšou chybou Slovákov je teda neinvestovanie a keď už, tak prehnane konzervatívne.

Ako sme na tom v investovaní v porovnaní s vyspelými štátmi

Pre porovnanie, vo vyspelých krajinách je väčšina prostriedkov zainvestovaná práve v akciových trhoch. Tento rozdiel vidieť predovšetkým ak hovoríme o dlhodobých investíciach ako sú štátne dôchodkové piliere. Na Slovensku máme naopak vyše v týchto fondoch 75% alokovaných do dlhopisoch. Pre príklad – najväčší fond na svete, Nórsky dôchodkový fond, má až 70% v akciách. V západných krajinách je úplne bežné mať zainvestovaných v priemere vyše 60 či 70% v akciách a nemožno sa čudovať. Akcie totiž z dlhodobého hľadiska ponúkajú jednoznačne najzaujímavejšie výnosy.

Len pre predstavu, americké akcie si v priebehu posledných 117 rokov pripísali priemerný výnos na úrovni 9,6% ročne. Inflácia bola za toto obdobie na úrovni 2,9%, čo naznačuje celkom pekný čistý výnos. Bohužiaľ Slováci z týchto výnosov nevideli takmer nič, narozdiel od ľudí v rozvinutých krajinách. Otázkou je, či sú Slováci nedostatočne finančne gramotní, alebo prehnane konzervatívni.

Môžeme avšak zhodnotiť, že investovanie na Slovensku je oproti západným krajinám ešte len v plienkach. Nielen že Slováci držia peniaze nezainvestované, ale dokonca ešte aj keď ich investujú, tak ich alokujú zbytočne konzervatívne a pripravujú sa tak o reálne zhodnotenie prostriedkov.

Takéto tvrdenie avšak nemôžeme úplne zovšeobecniť, nakoľko na Slovensku pribúda stále viac a viac ľudí, ktorí pochopili, že treba ísť cestou západných krajín. Tí začali postupne alokovať prostriedky prostredníctvom podielových fondov do z dlhodobého hľadiska zaujímavejších aktív, teda akcií. Tí ešte viac rozhľadení naskakujú na novú vlnu, ktorú predstavujú ETF, teda fondy obchodované na burze.

Podielové fondy – ako správne investovať

Podielové fondy predstavujú z pohľadu pravidelného investovania alebo sporenia, veľmi dobrú alternatívu k už spomínaným bankovým produktom s nízkym výnosom. Dôležité je avšak aj to, o aké podielové fondy ide. Existujú totiž podielové fondy, ktoré nie sú na tom o nič lepšie, ako termínované vklady či stavebné sporenia.

Tie možno boli zaujímavé v minulosti kvôli vysokým úrokovým sadzbám a výhodným bonusom, dnes už je avšak situácia iná. Dnes už nie sú tieto produkty zaujímavé prakticky vôbec a podielové fondy sú na pravidelné investovanie alebo sporenie vhodnejšie. Bohužiaľ, zo štatistík ktoré sme spomínali vyššie vyplýva, že veľká časť Slovákov investuje do týchto podielových fondov nesprávne.

Máme tým na mysli napríklad investovanie prostredníctvom investičných životných poistení a obdobných produktov. Ďalším problémom býva nevhodný výber podielových fondov či zlá alokáciu prostriedkov do vybraných aktív. Teda prehnane konzervatívne investovanie, ktorým sa ľudia oberajú o výnosy a celú podstatu investovania.

Vo všeobecnosti ale môžeme povedať, že podielové fondy ponúkajú výbornú možnosť diverzifikácie a sú dobrým nástrojom na pravidelné investovanie. Nielen že umožňujú investorovi investovať od veľmi dostupných súm do stoviek cenných papierov, ale umožňujú to aj relatívne lacno. Častým problémom býva avšak už spomínaná kombinácia so životným poistením či zlý výber fondov.

V prípade, že máte vo svojom portfóliu vhodne zvolené fondy, ďalšou vašou úlohou je ustrážiť celkovú výšku poplatkov. Tie totiž vedia vaše výnosy veľmi výrazne okresať. Niekedy dokonca až tak, že samotné takéto investovanie až prestáva dávať zmysel.

Poplatky pri podielových fondoch

V prvom rade je dôležité podotknúť, že poplatkom sa nevyhnete pri akejkoľvek investícií. Nech už si ju realizujete sám alebo prostredníctvom tretej strany. Dôležité je avšak to, aby výška poplatkov, ktoré ako platíte, bola adekvátna k potenciálnym výnosom a charakteristike danej investície.

Správcovské spoločnosti si vo všeobecnosti účtujú 3 druhy poplatkov. Vstupný poplatok, výstupný poplatok a ročný poplatok za správu a depozitára. Pokiaľ investujete prostredníctvom investičného životného poistenia, musíte počítať s ďalšími poplatkami navyše, ktoré si zoberie poisťovňa.

Všetky čísla a poplatky, ktoré budeme spomínať nižšie vychádzajú zo údajov Asociácie správcovských spoločností zo začiatku roka 2019. Poďme si teda prejsť ako nákladné sú v priemere podielové fondy na Slovensku.

Priemerné poplatky pri podielových fondoch na Slovensku

V priemere sa správcovský poplatok pri akciových podielových fondoch predávaných na Slovensku pohybuje na úrovni 1,62%. Pri dlhopisových podielových fondoch je v priemere na úrovni 1,02%, pri zmiešaných fondoch 1,29% ročne. Tento poplatok je účtovaný z aktuálnej hodnoty účtu či už na mesačnej, kvartálnej alebo ročnej báze.

Ďalšou kapitolou sú vstupné a výstupné poplatky. Na Slovensku sa priemerný vstupný poplatok pri akciových podielových fondoch pohybuje na úrovni 4,02%. ri dlhopisových podielových fondoch to je v priemere 2,95%. Výstupné poplatok závisia od daného správcu, väčšinou sú ale odstupňované postupne za počet rokov. AXA má napríklad pri svojich podielových fondoch prvých 5 rokov poplatok za odkup, ktorý sa znižuje každým rokom o 1%. Podobne to má nastavenej aj TAM (Tatra Asset Management), avšak iba prvé 3 roky.

Dôležitým faktorom pri výbere fondu sa je taktiež jeho výkonnosť a to, ako dokáže obstáť v porovnaní s výkonnosťou benchmarku. Benchmark predstavuje spravidla index, s ktorým sa daný podielový fond porovnáva. Úlohou portfólio manažéra, ktorý daný podielový fond spravuje, je, aby tento fond dosahoval svoje ciele a ideálne prekonával index. Darí sa im to avšak?

Aktívne spravované vs. pasívne spravované fondy

V posledných rokoch sa vedie intenzívny boj medzi zástancami aktívne a pasívne riadených fondov. Aktívne riadené podielové fondy predstavujú klasické podielové fondy s portfólio manažérom a aktívnou správou. Ten sa snaží manažovať daný fond tak, aby dosahoval čo najlepšie výsledky a plnil ciele fondu. Pasívne spravované ETF fondy naopak nemajú portfólio manažéra a len pasívne kopírujú vývoj svetových indexov.

Či už sa rozhodneme analyzovať argumenty jednej či druhej strany, pozrime sa najprv na výsledky oboch týchto typov fondov. Faktom je, že drvivá väčšina aktívne spravovaných fondov jednoducho nedokáže prekonať index. A pokiaľ aj áno, tak nie dlhodobo. Dôvodov je viacero, či už je to neefektívna správa daných fondov, vysoké poplatky či jednoducho chabý portfólio manažment.

V tomto smere sa môžu javiť pasívne spravované ETF fondy ako lepšia možnosť, nájdu sa avšak aj aktívne manažované fondy, ktoré index dokážu prekonať. Otázkou avšak je, dokedy sa im to bude dariť. To vám bohužiaľ nik povedať nevie. Z tohto dôvodu sa tiež pasívne spravované fondy javia ako väčšia istota.

Vo všeobecnosti avšak môžeme ale povedať, že podielové fondy nie sú zlou možnosťou pre pravidelné investovanie. Je avšak dôležité dodržať pri investovaní do nich základné parametre ako správny investičný horizont, vhodný výber daného podielového fondu, pravidelnosť vkladov a predovšetkým investovať do nich na priamo a nie prostredníctvom iných produktov, či tretích strán (napr. poisťovní a ich poistiek spojených so sporením a pod.).

Aké ďalšie možnosti má investor?

Dlhú dobu nemali menší investori žiadne ďalšie možnosti a museli sa uspokojiť s tým, čo trh ponúkal. Dnes je našťastie situácia výrazne lepšia. Za túto pozitívnu zmenu môžeme pripísať zásluhy práve už spomínaným ETF fondom.

O tom čo sú ETF fondy a aké výhody a nevýhody s investovaním prostredníctvom nich súvisia, sa venujeme bližšie v ďalších článkoch ako napríklad Základy investovania prostredníctvom ETFVýhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF či Základné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF. Avšak veľmi v jednoduchosti – ETF fondy sú spravidla pasívne spravované fondy, ktoré sú obchodované na burze.

V praxi to teda znamená že podobne ako máte možnosť kúpiť na burze akcie napríklad Amazonu alebo Apple, tak môžete kúpiť aj napríklad ETF kopírujúce vývoj indexu S&P 500. Prostredníctvom tohto jedného cenného papiera máte potom zainvestované podobne ako pri podielovom fonde do väčšieho množstva cenných papierov, pri spomínanom indexe S&P 500 to je napríklad približne 500 najväčších firiem v rámci USA.

Výhodou ETF fondov je, že viete prostredníctvom jedného cenného papiera s veľmi dostupnou nominálnou cenou zainvestovať do veľkého množstva spoločností. Navyše takýto nákup na poplatkoch výjde rovnako, ako keby nakupoval iba akcie 1 spoločnosti, napríklad spomínaného Apple či Amazonu. Ide totiž predsa len 1 cenný papier, aj keď ste prostredníctvom neho zainvestovali napríklad do 500 spoločností.

Veľkou výhodou týchto indexových ETF fondov taktiež je to, že keď o 5 či 10 rokov bude z aktuálnych 500 spoločností v rámci indexu S&P 500 napríklad 200 úplne nových, tak budete vlastniť aj tieto nové spoločnosti. Vy totiž vlastníte ETF na daný index a pokiaľ sa mení jeho zloženie respektíve váhy spoločností v ňom (v indexe S&P 500 majú najväčšiu váhu práve najväčšie globálne spoločnosti so sídlom v USA ako napríklad Microsoft, Apple či Amazon), automaticky sa mení aj zloženie vo vami držanom ETF bez toho, aby ste museli robiť akýkoľvek zásah.

V jednoduchosti povedané, vždy budete vlastniť v danom čase 500 najväčších firiem v rámci USA v pomere, v akom sú v indexe S&P 500. Tento proces robí pravdaže automaticky správca daného ETF. Celkom zaujímavé, nemyslíte?

Aké výhody majú ETF fondy oproti klasickým podielovým fondom?

S investovaním do ETF sa spája viacero výhod a nevýhod, pričom bližšie sa im venujeme v samostatnom článku Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF. Je tu avšak jedna veľmi dôležitá výhoda, ktorú majú ETF oproti podielovým fondom.

Je ním oslobodenie od danenia v prípade, že investor drží daný cenný papier po dobu dlhšiu ako 1 rok a nakúpil ho ako fyzická osoba, teda nie firma. ETF fondy, podobne ako akcie, sa berú ako verejne obchodovateľné cenné papiere a teda sa ich týka táto daňová výhoda. Podielové fondy túto výhodu nemajú a musíte teda zaplatiť štátu 19% z vašich výnosov.

V praxi to znamená, že aj v prípade, keď by váš výnos z investície do podielového fondu bol vyšší, ako výnos ETF fondu, tak by ste v konečnom dôsledku po odpočítaní dane pravdepodobne boli na tom aj tak horšie, ako v prípade investície do ETF fondov. Predsa len, 19% daň z výnosov nie je málo.

Akým spôsobom investovať do ETF fondov?

Investor má v podstate dve možnosti. Prvou je otvoriť si účet u brokera a nakupovať si dané ETF fondy sám. To v praxi znamená nájdenie vhodného brokera a následne naštudovanie si jeho poplatkovej štruktúry a jej vplyvu na takúto investíciu. Za nákupy akcií a ETF fondov sa totiž platí fixný poplatok, čo znamená že robiť nákupy za 100 eur mesačne sa skutočne oplatí.

Následne si je potrebné naštudovať základné parametre vybraných ETF fondoch a urobiť ich podrobnú analýzu. Je potrebné kontrolovať dostatočnú likviditu daných ETF, na akých burzách sa obchodujú, aké sú poplatky za ich držanie a úschovu.

A potom ešte pravdaže skutočnosť, či vôbec môžete toto ETF nakúpiť. Pýtate sa prečo? Pretože aktuálne platí v rámci EÚ legislatíva, kvôli ktorej sa bežní ľudia nedostanú k ETF fondom ktoré majú domicil v USA. Medzi ne patrí aj napríklad najznámejšie ETF SPY na index S&P 500 či ETF fond QQQ kopírujúce vývoj indexu Nasdaq 100.

Dôležité je avšak poznamenať, že pokiaľ vám takúto investíciu spravuje profesionálna inštitúcia (ideálne formou riadeného portfólia), tak sa vás toto obmedzenie na nákup iba ETF domicilovaných v rámci EÚ netýka. Špecializované inštitúcie môžu nakúpiť akýkoľvek cenný papier na ktorejkoľvek burze, na ktorú majú prístup či už priamo, alebo prostredníctvom ich partnerov.

Oplatí sa investovať na vlastnú päsť?

Obchodovať na vlastnú päsť alebo neobchodovať na vlastnú päsť? To je otázka…

Odpoveď na túto otázku vám možnosť naznačí EÚ a ESMA. Tá sa snaží v poslednej dobe celkom intenzívne chrániť malých retailových investorov od popálenia sa pri obchodovaní na burze. Obmedzili napríklad maximálnu páku pri obchodovaní na 30, zakázali nákup v USA domicilovaných ETF. Sprísnili taktiež reportovanie a dohľad na trhom pre profesionálne inštitúcie. V praxi to znamená, že EÚ sa snaží robiť kroky pre to, aby viac chránila bežných malých retailových investorov a obchodníkov.

Otázkou ale je, dokážete sa uchrániť vy sami pre sebou? Možno táto otázka znie trošku divne, avšak štatistiky a história ukazujú, že najväčším nepriateľom investorov sú práve oni sami. Je to nielen chamtivosť pri obchodovaní, ale predovšetkým nedostatok skúsenosti, odborností, znalostí a taktiež informácií. Veľké inštitúcie si totiž za informácie z trhu platia nemalé peniaze, pre malých investorov je to avšak absolútne nepredstaviteľné platiť tisíce eur len za informácie.

Väčšina ľudí si po triezvom pohľade na investovanie na vlastnú päsť veľmi rýchle túto ideu rozmyslí, ak si avšak neviete predstaviť čo takéto investovanie obnáša, prinášame vám veľmi stručný popis toho, čo by ste museli urobiť na to, aby ste si to vedeli riešiť sám.

Ako vyzerá v praxi investovanie na vlastnú päsť

Najprv sa musíte pozrieť na vašu situáciu a zanalyzovať, aké aktíva chcete nakupovať, aký dlhé je váš investičný horizont, ako často chcete a viete nakupovať, aký objem prostriedkov to bude, v akej menej to chcete riešiť. Na základe tohto si musíte sadnúť a urobiť analýzu toho, ktoré ETF fondy domicilované v rámci EÚ (k tým z USA sa nedostanete) spĺňajú vaše parametre. Následne musíte nájsť vhodného brokera, musíte si preštudovať jeho podmienky, poplatkovú štruktúru (okrem samotného nákup a predaja ETF, aj za menové konverzie, úschovu cenných papierov, prípadne neaktivitu a pod).

Potom je potrebné otvoriť si účet u daného brokera, posielať tam prostriedky a vybrať vhodné ETF fondy. Pokiaľ máte vybrané ETF fondy ktoré chcete nakúpiť, musíte si určiť ich percentuálne zastúpenie vo vašom portfóliu. Následne už len treba riešiť samotné nákupy, zaplatiť za ne poplatky, priebežne sledovať vašu investíciu a spravovať ju. Pod správou máme na mysli rebalancovanie vášho portfólia, sledovanie likvidity daných ETF a ich prípadne nahradenie inými. Môže sa vám totiž veľmi jednoducho stať, že vami nakúpené ETF stratí likviditu a vám v ňom uviaznú peniaze a budete ho mať problém predať.

Ak vás prečítanie riadkov vyššie neodradilo a máte skúsenosti v tejto oblasti, venujete sa tomu, máte to vyštudované alebo je to vaše aktívne hobby, stojí to za pokus. Pokiaľ ste v tejto oblasti začiatočník, využite radšej služby špecializovaných inštitúcií. Áno, bude vás to niečo stáť, zas na druhej strane pokiaľ vám dokážu priniesť zaujímavejšie výnosy ako by ste dokázali vy. Respektíve vám dokážu lepšie ochrániť váš kapitál či ušetriť množstvo času, veľmi rýchlo sa vám táto investícia splatí.

Dôležité je ešte taktiež podotknúť, že v prípade zverenia investície špecializovanej inštitúcii formou riadeného portfólia (ktorú vám jednoznačne odporúčame) prechádza taktiež na danú inštitúciu zodpovednosť za správu a manažment danej investície, čo je taktiež z pohľadu vašej ochrany veľkým plusom. Nielen že teda ušetríte čas, ale vaša investícia bude v rukách profesionálov. To eliminuje veľké množstvo potenciálnych chýba a rizík, ktoré by mohli súvisieť s neodbornou správou či nedostatočným prístupom k informáciám.

Zhrnutie

V prípade pravidelného investovania je kolektívne investovanie výborným nástrojom. Umožňuje aj bežným ľuďom podieľať sa investovaní do spoločností, ktoré by inak nemali možnosť nakúpiť. Dlhé roky bolo najzaujímavejšou možnosťou po tejto stránke investovanie prostredníctvom podielových fondov. Doba ide dopredu a dnes prichádzajú do popredia ETF fondy, ktorých popularita predovšetkým v zahraničí rapídne stúpa. ETF fondy kombinujú v sebe v podstate to najlepšie z podielových fondov a individuálnych cenných papierov, akými sú napríklad akcie.

Investovaniu prostredníctvom ETF sa vie človek venovať aj takpovediac „na vlastnú päsť“. Reálne je avšak pre bežných ľudí najvýhodnejšie prenechať starosti s výberom, nákupom a správou investície profesionálom. Podobne to vidí aj EÚ, ktorá sa snaží chrániť investorov a nepúšťa ich k americkým ETF, či im limituje páku.

Častokrát dokonca takéto nakupovanie po vlastnej osi vyjde na konci dňa daného investora poplatkovo ešte drahšie. Ten totiž musí platiť poplatky za každý jeden nákup, menové konverzie a či úschovu cenných papierov. Čo je avšak ešte nebezpečnejšie, vystavuje sa zbytočnému riziku zlého manažmentu a potenciálnym chybám. Tých sa menej skúsení investori často dopúšťajú a tu si treba uvedomiť, že tu hovoríme o investícii v objeme tisícok eur.

Ak vás aj napriek tomu láka skúsiť takéto investovanie na vlastnú päsť, odporúčame vám využiť služby brokera EXANTE, ktorý ponúka prístup na viac ako 50 trhov a celkovo k viac ako 400 tisíc reálnym inštrumentom (nie CFD) za veľmi atraktívnych podmienok.

V prípade, že vás skôr zaujíma možnosť nechať si danú investíciu spravovať profesionálmi, či máte akékoľvek otázky ohľadom investovania, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám bezplatne zodpovieme vaše otázky a poradíme vám ako najlepšie začať.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť