DomovInvestovanieAko investovať do ETF fondov

Ako investovať do ETF fondov

ETF fondy predstavujú burzovo obchodovateľné fondy, ktoré postupne nahrádzajú klasické podielové fondy, nakoľko ponúkajú investorom nielen že nižšie poplatky za správu, ale vo väčšine prípadov aj vyššie zhodnotenie ako porovnateľne zamerané podielové fondy. Stávajú sa preto stále populárnejšími a využívajú ich okrem veľkých inštitúcií stále častejšie aj bežní ľudia a malí investori.

Prostredníctvom indexových ETF je napríklad zainvestovaná značná časť nášho 2. a 3. dôchodkového piliera a vo veľkom ich využívajú aj samotné podielové fondy či iní správcovia. Detailnejším charakteristikám ETF fondov, výhodám a nevýhodám ich využitia, či ich porovnaním s akciami, sa bližšie venujeme v ďalších článkoch, ako napríklad Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF, Základy investovania prostredníctvom ETF fondov alebo Základné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF fondov.

Pokiaľ vás teda investovanie do ETF fondov bližšie zaujíma, odporúčame prečítať si rovnako aj vyššie spomínané články, ktoré sa venujú problematike ETF fondov a investovaniu do nich.

V tomto článku sa poďme pozrieť na to, aké možnosti má bežný slovenský investor, pokiaľ má záujem investovať prostredníctvom ETF fondov.

Ako investovať do ETF fondov

Ak by sme to mali poňať najjednoduchšie ako to ide, tak v podstate máte dve možnosti. Prvou je otvoriť si účet u brokera a nakupovať si ETF fondy sám, tou druhou je využiť služby špecializovanej inštitúcie (napríklad obchodníka s cennými papiermi) a prenechať správu investície tretej strane. Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody. Poďme sa teda pozrieť na to, aké možnosti má investor a v akom prípade je tá či oná možnosť výhodnejšia.

Investovanie do ETF fondov cez brokera

Ako sme spomenuli vyššie, prvou možnosťou ako investovať prostredníctvom ETF fondov je ich nákup na takpovediac vlastnú päsť. To v praxi znamená výber vhodného brokera, ktorý umožňuje nákup cenných papierov (a nie len CFD, ako je tomu u väčšiny brokerov), naštudovanie si jeho poplatkovej štruktúry, platformy, … a následne vyplnenie a podpísanie všetkej potrebnej dokumentácie, ktoré je po overení všetkých potrebných dokladov a dokumentov zavŕšené úspešným otvorením účtu.

Prvý krok je teda za nami. Následne je potrebné zaslať na tento novootvorený účet u brokera prvý vklad. Treba si dávať pozor na to, že niektorí brokeri majú obmedzenia na minimálny vklad v tisícoch eur, teda predovšetkým tí solídnejší. Po zrealizovaní a spracovaní prevodu sú naše prostriedky pripravené a môžeme sa pustiť do nákupu cenných papierov.

Znie to celkom jednoducho, že? Ono to v podstate aj jednoduché je. Otvorenie účtu je totiž pri obchodovaní cez brokera v podstate to najjednoduchšie. Z pohľadu samotnej investície je ale najdôležitejší až následný rok, ktorým je samotný výber konkrétnych cenných papierov a správa tejto investície. Práve tento krok má najväčší vplyv na to, či táto investícia skončí úspechom alebo fiaskom. Poďme sa teda pozrieť na konkrétne faktory, od ktorých závisí úspech pri investovaní na cez brokera a aké výhody a nevýhody má takýto prístup.

Výhody investovania do akcií a ETF fondov cez brokera

Výhody investovania cez brokera – sloboda

Najväčším benefitom investovania na vlastnú päsť je sloboda, ktorú investor má. Môže si totiž nakúpiť v podstate akýkoľvek cenný papier alebo kontrakt, ktorý uzná za vhodné (pokiaľ mu to broker umožní) a môže si tak svoju investíciu spravovať bez väčších obmedzení. Je teda vyslovene na ňom, či sa rozhodne nakúpiť akciové tituly, ETF fondy zamerané na štátne dlhopisy, opčné kontrakty či napríklad ETF zamerané na vybrané komodity.

Takáto sloboda prináša so sebou možnosť experimentovania a využívania nástrojov, ktoré môžu potenciálne priniesť výrazne vyššie zhodnotenie, ako všeobecne ponúkané fondy či stratégie u správcov majetku či bánk. Môže ísť napríklad o tzv. „leveraged“ ETF, ktoré využívajú páku, špecificky zamerané ETF fondy na vybrané segmenty či derivátové kontrakty akými sú napríklad opcie, či futures.

Sloboda so sebou prináša taktiež aj opačnú stránku veci – zodpovednosť. V prípade, že si investor spravuje svoj účet sám, je potrebné aby rozumel finančným nástrojom ktoré využíva a rizikám, ktoré podstupuje.

V opačnom prípade totiž môže prístup retailového klienta k týmto vysoko rizikovým cenným papierom pripomínať hru dieťaťa so zápalkami. Základným pravidlom každého investora a obchodníka teda musí byť, že musia rozumieť nástrojom, ktoré využívajú a rizikám, ktoré so sebou prinášajú.

Výhody investovania cez brokera – ušetrenie na vstupných poplatkoch

Ďalšou výhodou pri investovaní na vlastnú päsť je, že investor nemusí platiť žiadne vstupné poplatky, ako tomu býva pri podielových fondoch či pravidelnom investovaní do ETF prostredníctvom tretích strán. V prípade väčších objemov môže ísť bez problémov a aj tisíce eur, ktoré vie takýmto spôsobom investor ušetriť.

Dôležité je pozrieť sa na otázku poplatkov komplexnejšie, nakoľko všetko závisí od typu investície, ktoré chce investor realizovať. Pokiaľ je jediným zámerom pravidelná investícia a  investor má záujem realizovať nákupy sám cez brokera, musí počítať s poplatkami za každý jeden nákup, ktoré na konci dňa môžu pri menších objemoch investície výjsť aj drahšie, ako by tomu bolo v prípade investície cez obchodníka s cennými papiermi.

Finančné inštitúcie, ktoré spravujú klientom peniaze majú totiž oproti individuálnym klientom výrazne úspory z rozsahu, nakoľko štandardne riešia nákupy cenných papierov hromadne pre veľké množstvo klientov.

Na druhej strane pokiaľ si chce investor spravovať svoju objemovo výrazne menšiu investície, fixné poplatky za nákup (a aj predaj) cenných papierov, menové konverzie, úschova cenných papierov a pri niektorých brokeroch aj poplatky za neaktivitu, sa vedia nazbierať na výrazne vysoké percento, čo v praxi môže znamenať, že nákup do napríklad 500 eur nemusí byť cez vybraného brokera kvôli vysokým fixným nákladom vôbec rentabilný.

investovat.sk 211 Ako investovať do ETF fondov

Nevýhody investovania do akcií a ETF fondov cez brokera

Nevýhody investovania cez brokera – časová náročnosť

Ak sa pozrieme na opačnú stranu mince, tak obchodovanie cez brokera na vlastnú päsť má predovšetkým jednu hlavnú nevýhodu. Touto nevýhodou je vyššia časová náročnosť. Možno si poviete, že veď samotný nákup nemôže trvať až tak dlho a v podstate máte aj pravdu. Samotný nákup je avšak až úplne posledná činnosť, ktorú reálne ako investor robíte.

Oveľa viac času vám zaberie výber konkrétnych cenných papierov (akcií, ETF fondov…) a ich analýza. Pravdaže, pokiaľ chcete investovať dlhodobo do čisto jedných z najväčších indexových ETF fondov ako je napríklad SPDR S&P 500 ETF (SPY), veľa času pri analýze nestrávite. V takomto prípade bude skôr otázkou, či máte v pláne realizovať jednorazovú investíciu alebo by ste museli riešiť nákup povedzme každý mesiac.

Nevýhody investovania cez brokera – odbornosť a prístup k informáciám

Ďalšou nevýhodou pri investovaní cez brokera je potrebná vyššia odbornosť a prístup k informáciám. Pokiaľ si totiž chcete sám spravovať svoje životné úspory, tak si musíte byť skutočne istý, že viete čo robíte. Ideálne by ste preto mali v danej oblasti buď pracovať, mať finančné vzdelanie (napr. vysoká škola s ekonomických zameraním), alebo mať za sebou roky skúseností či samo-vzdelávania.

V opačnom prípade bude pre vás príliš náročné dostať sa dostatočne rýchlo do danej problematiky a bude pre vás náročné chápať súvislosti.

Nevýhody investovania na vlastnú päsť – poplatky za nákupy

Ako sme už spomínali vyššie, s investovaní cez brokera súvisí viacero poplatkov, s ktorými musí investor počítať. Ide predovšetkým o poplatky za nákup a predaj cenných papierov (od 1 do 15€ za nákup + opäť za predaj v závislosti od objemu investície a brokera), menové konverzie (od 0,2% – 1,5% z objemu prostriedkov), úschovu cenných papierov (v závislosti od objemu a druhu cenného papiera a brokera, štandardne od 0% p.a. do 0,3% p.a.) a pri niektorých brokeroch aj za neaktivitu (spravidla mesačný fixný poplatok).

Pokiaľ zohľadníme vyššie spomenuté poplatky tak nám výjde, že v prípade drahších brokerov, kde sa pohybujú minimálne poplatky za nákup na úrovni viac ako 5 či 10 eur, sa prakticky neoplatí realizovať akékoľvek nákupy pod objem 500 eur.

V prípade takýchto objemov by investor totiž zaplatil za samotný poplatok za nákup vyššie percento, ako v prípade vstupného poplatku v prípade investície cez finančnú inštitúciu.

V prípade lacnejších brokerov, kde vie byť minimálny poplatok za nákup na úrovni napríklad 1 eura, v takomto prípade to s realizáciou investície v menšom objeme vyzerá pre investora lepšie.

Nevýhody investovania cez brokera – náročný prístup k non-UCITS ETF fondom

Ďalšou potenciálnou nevýhodou nákupu ETF cez brokera je obmedzenie nákupu iba na tzv. UCITS ETF, ktoré sa týka veľkého množstva brokerov. V jednoduchosti povedané, ide o ETF fondy, ktoré sú domicilované v rámci EÚ a spĺňajú všetky legislatívne a právne požiadavky EÚ a ESMA (Európsky orgán pre dohľad nad trhom s cennými papiermi).

Bohužiaľ práve tie najzaujímavejšie a najväčšie ETF sú domicilované prioritne v rámci USA, pričom v prvej 50-tke najväčších ETF na svete sa nachádzajú iba 3 UCITS ETF. Konkrétne sú to CSPX, VUSA a SWDA, pričom CSPX, najväčšie UCITS ETF, sa nachádza v tomto rebríčku až na 38. mieste a celkovo je vyše 8x menšie, ako najväčšie americké ETF SPY.

Z toho vyplýva, že pokiaľ chce investor riešiť nákup ETF fondov cez brokera, musí sa buď uspokojiť iba s UCITS ETF fondami, ktoré nemajú takú likviditu a ani parametre, ako tie najväčšie americké ETF, alebo musí hľadať brokera, ktorý mu nákup non-UCITS ETF fondov umožní.

V prípade, že máte hľadáte brokera, ktorý Vám umožní nákup taktiež amerických non-UCITS ETF fondov, neváhajte nás kontaktovať.

Nevýhody investovania cez brokera – chybovosť a ľudský faktor

Posledná nevýhoda, ktorá stojí za zmienku je v podstate dôsledkom kombinácie vyššie spomenutých nevýhod. Je ňou chybovosť a vplyv ľudského faktoru.
Pokiaľ totiž zoberieme bežného retailového klienta, hovoríme štandardne o investorovi, ktorý nepracuje v oblasti financií, nemá s ňou väčšie skúsenosti a nedisponuje ani odbornými či inými vedomosťami, ktoré by mu pri jeho investičných rozhodnutiach pomohli.

V takomto prípade významne narastá riziko prípadných chýb, podľahnutiu emóciám, či tendencia uveriť akýmkoľvek investičným „guru“ a podvodom, ktorých je plný internet.
Jedinou možnosťou ako znížiť toto riziko je neustále vzdelávanie sa, naberanie skúseností a odborných vedomostí. Bez tohto je bohužiaľ akákoľvek snaha investora spravovať si svoje investície sám, len krátkodobým pokusom s veľmi otáznym výsledkom.

investovanie na vlastnu past obr 1 Ako investovať do ETF fondovOplatí sa teda investovať do akcií a ETF fondov cez brokera?

Odpoveď je závisí. Pokiaľ veríte tomu, že máte dostatočné schopnosti a vedomosti, aby ste dokázali zhodnotiť cenné papiere a investície, ktoré chcete realizovať, môže byť takáto možnosť pre Vás vhodná. Podmienkou je avšak dostatok času na analýzy a vzdelávanie, plus sa potrebujete pozerať na veci z dlhodobého hľadiska a nemôžete chcieť rýchlo zarobiť lacné peniaze.

V takomto prípade sa totiž investovanie vie veľmi rýchlo zmeniť na aktívne obchodovanie a v extrémnych prípadoch až gambling, predovšetkým pokiaľ človek využíva derivátové kontrakty a prehnane vysokú páku. Viac o tejto problematike a rozdieloch medzi obchodovaním a investovaním si môžete prečítať v samostatnom článku – Čo sa oplatí viac – obchodovať na burze alebo investovať?

Vo všeobecnosti môžeme ale zhodnotiť, že pokiaľ máte záujem o kúpu cenných papierov (akcií, ETF fondov…) cez brokera, nemusí byť realizovanie takejto investície po vlastnej osi vôbec zlé. Podstatné je avšak, aby investor mal k dispozícií väčší objem prostriedkov, mal dostatočné skúsenosti a vedomosti ohľadom fungovania finančných nástrojov, do ktorých investuje. Zároveň by malo ísť predovšetkým o investovanie, nie aktívne obchodovanie.

Podobne sa na situáciu pozerá aj samotná EÚ a ESMA. Tá sa snaží v poslednej dobe celkom intenzívne chrániť malých retailových investorov od popálenia sa pri obchodovaní derivátových kontraktov. Obmedzili napríklad maximálnu páku pri obchodovaní na 30, sprísnili potrebnú dokumentáciu k ETF fondom, ako aj štandardným podielovým fondom, či prinútili brokerov uvádzať na svojich webstránkach percentuálny podiel stratových obchodníkov pri derivátových kontraktoch.

Podobne sprísnili taktiež dohľad na trhom pre profesionálne inštitúcie, ktoré dnes musia reportovať prakticky každý pohyb na účtoch. Kombinácia tohto všetkého v praxi to znamená, že EÚ sa snaží robiť kroky pre to, aby viac chránila bežných malých retailových investorov a obchodníkov a tým zvyšovala dôveru v celý finančný trh a finančný systém.

Otázkou ale je, dokážu sa obchodníci a investori uchrániť sami pre sebou?

Možno táto otázka znie trošku divne, avšak štatistiky a história ukazujú, že najväčším nepriateľom investorov sú práve oni sami. Je to nielen chamtivosť pri obchodovaní, ale predovšetkým nedostatočná odbornosť v kombinácii s nedostatkom skúseností, znalostí a taktiež informácií.

Veľké inštitúcie si totiž za dáta platia nemalé peniaze, pričom pre malých investorov je absolútne nepredstaviteľné platiť mesačne tisíce eur len za informácie a trhové dáta. Pravdaže, dá sa zaobísť aj bez týchto zdrojov a robiť veci takpovediac na kolene, avšak tomu potom spravidla zodpovedajú aj výsledky a s tým súvisiace potenciálne riziká.

Naše odporúčania v rámci aktívneho investovania a obchodovania

Pokiaľ sa teda triezvo zamyslíme nad touto problematikou, tak aktívnejšie obchodovanie cez brokera je vhodné predovšetkým pre ľudí, ktorí majú dostatok času a ideálne už majú v tejto oblasti skúsenosti.  Pre bežných ľudí súvisí s takýmto obchodovaním priveľa rizík.

Na druhej strane investovanie priamo cez brokera si nemusí vyžadovať až toľko času a ani vedomostí, stále je avšak potrebné, aby investor rozumel trhom, inštrumentom a aktívam, ktoré nakupuje a bol si vedomí rizík, ktoré postupuje. Veľkou výhodou teda je, pokiaľ človek už má v danej oblasti nejaké skúsenosti.

V opačnom prípade dáva zmysel radšej využiť služby špecializovaných inštitúcií. Áno, bude vás to niečo stáť, zas na druhej strane pokiaľ nemáte čas venovať sa finančným trhom a investovaniu, neznamená to ešte, že netreba investovať.

Podobne náklady spojené so správou takejto investície zas idú ruka v ruke so servisom, poradenstvom a službami, ktoré dostanete. Vďaka tomu viete ušetriť množstvo času, viete začať investovať prakticky okamžite a vaše výnosy vám na konci dňa túto investíciu ajtak zaplatia.

Zhrnutie

Dlhé roky bolo najzaujímavejšou možnosťou pri pravidelnom investovaní investovať prostredníctvom podielových fondov. Doba ide dopredu a dnes prichádzajú do popredia ETF fondy, ktorých popularita veľmi výrazne narastá a postupne nahrádzajú klasické podielové fondy.

Dôvodom je predovšetkým to, že ETF kombinujú v sebe v podstate to najlepšie z podielových fondov a individuálnych cenných papierov, akými sú napríklad akcie. Navyše na Slovensku majú retailoví investori investície do ETF fondov (ako aj individuálnych akcií) po roku ešte aj oslobodené od dane, čo znamená minimálne o 19% priemerný výnos, ako pri podielových fondoch.

Investovaniu prostredníctvom ETF sa vie človek venovať aj takpovediac „na vlastnú päsť“ prostredníctvom účtu u brokera. Štandardne má klient popri možnosti investície do ETF fondov, na výber taktiež možnosť kúpy individuálnych akcií spoločností.

Pre väčšinu bežných ľudí je avšak výhodnejšie prenechať starosti s výberom, nákupom a správou investície profesionálom, špeciálne pokiaľ ide o pravidelnú investíciu v menších objemoch. Nielen, že sa tak vyhnú možným drahým chybám a ušetria množstvo času, ale dokonca ich prenechanie správy takejto investície vie výjsť ešte aj lacnejšie. Dôvodom sú predovšetkým poplatky za nákupy, menové konverzie a či úschovu cenných papierov, ktoré musia platiť u brokera ľudia, ktorí sa rozhodli spravovať si takúto investíciu sami.

Ak vás aj napriek tomu láka skúsiť takéto investovanie na vlastnú päsť, dajte si špeciálne pozor pri výbere vhodného brokera. Nie každý broker totiž ponúka nákup reálnych akcií. Vo väčšine prípadov totiž ide iba o CFD kontrakty, ktoré predstavujú iba dohodu medzi vami a brokerom. Nejde o verejne obchodovateľný cenný papier.

V prípade, že by ste radi realizovali vašu investíciu sami a potrebujete poradiť s výberom brokera, alebo by ste radi zverili starosti s realizáciou vašej investície na niekoho iného, v oboch prípadoch sme Vám plne k dispozícii.

Podobne sa na nás neváhajte obrátiť v prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom investovania. Základné poradenstvo poskytujeme bezplatne.

Pre bezplatnú konzultáciu alebo poradenstvo môžete využiť náš kontaktný formulár. Vopred ďakujeme za Vami prejavenú dôveru.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť