Pravidlá používania súborov cookies

Politika “cookies”

Prevádzkovateľ portálu investovat.sk – spoločnosť Blue Chip Investments s.r.o., so sídlom: Haanova 2618/20 851 04 Bratislava, IČO: 52287670 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 136857/B, oddiel: Sro (ďalej iba ako „Spoločnosť“) – využíva na svojej webovej stránke www.investovat.sk “cookies” na zbieranie údajov od jej návštevníkov.

Čo sú súbory “cookies”

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá váš internetový prehliadač pre uchovanie technických informácií. Dáta v nich sú úplne anonymné a nie je možné spojiť ich so žiadnym konkrétnym osobným údajom.

Tieto súbory nám umožňujú lepšie vyhodnocovať správanie návštevníkov na našich stránkach a podľa nich vylepšovať obsah, články a naše služby. Cookies môžete zo svojho internetového prehliadača jednoducho zmazať alebo v jeho nastavení úplne vypnúť ich zaznamenávanie.

Zdroje “cookies” na webovej stránke

Pre analýzu výkonnosti a používania našich stránok používame službu Google Universal Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba ako „Google“). Pri návšteve akejkoľvek z našich stránok sa spustí jednoduchý kód, ktorý do tejto služby odošle iba nasledujúce údaje:

  • počet prehliadnutých stránok (napríklad 5)
  • celkovú dobu strávenú jednotlivo na stránkach (napríklad 6 minút a 14 sekúnd)
  • typ zariadenia (počítač, tablet, mobil) a jeho operačný systém
  • celkovú dobu návštevy na všetkých stránkach investovat.sk (napríklad 13 minút)
  • približnú polohu zariadenia (napríklad Bratislavský kraj)

Pomocou týchto zozbieraných dát nám umožňuje Google svojou službou Universal Analytics lepšie pochopiť, ako našu stránku návštevníci používajú. Tak dokážeme vytvárať lepší obsah a zaisťovať našim návštevníkom vyššiu mieru pohodlia pri používaní našich stránok.

Máme záujem spracovávať a vyhodnocovať anonymné informácie pre celkové zlepšovanie našej služby. Právny základ pre používanie služby Google Analytics opisuje v článku 6 v prvej časti odstavec „f“ európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

Pre tieto účely preto skracujeme IP adresy návštevníkov našich stránok tak, aby sa týmto skrátením stali anonymnými. Google Analytics následne znemožní identifikáciu návštevníka iba pomocou IP adresy naviac tým, že ju skryje pod tzv. pseudoanonymné užívateľské číslo. Týmto spôsobom je možné napríklad zistiť, že daný návštevník znova navštívil stránky investovat.sk z iného zariadenia, alebo inej polohy. Používaním služby Google Analytics tak nezískavame žiadne osobné údaje našich návštevníkov.

IP adresy zaznamenané pomocou služby Google Universal Analytics sa už následne nezlučujú s ďalšími dátami, ktoréa môže mať náš návštevník uložené v spoločnosti Google pri surfovaní v sieti internet mimo našich stránok. Dáta odoslané pri prehliadaní stránok investovat.sk – cookies, užívateľské dáta (napr. pseudoanonymné užívateľské číslo alebo reklamné užívateľské číslo) sa automaticky vymažu najneskôr po 24 mesiacoch. Pravidelne každý mesiac sa tak vymažú tie dáta, ktoré už túto dobu dosiahli.

Viac o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google si môžete prečítať na ich Ochrane súkromia a Zmluvných podmienkach.

Ako predísť zaznamenávaniu súborov „cookies“

Ak si želáte predísť zaznamenávaniu týchto informácií do služby Google Universal Analytics, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Postup pre nastavenie môžete nájsť na stránkach distribútora vami používaného internetového prehliadača. Podobne postupujte aj pri využívaní mobilných zariadení.

Pokiaľ chcete predísť prenášaniu týchto informácií medzi vašimi zariadeniami, musíte sa týmto spôsobom odhlásiť zo všetkých zariadení, ktoré používate. Existuje aj možnosť úplne vypnúť zaznamenávanie vašej aktivity pri prehliadaní siete internet v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Právo na informácie a vyjadrenie nesúhlasu

Vždy máte právo informovať sa o tom, aké informácie o vás ako o návštevníkovi našej stránky uchovávame. Takisto disponujete právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov a žiadať vymazanie už uložených osobných údajov.

Pokiaľ máte ďalšie otázky o spôsobe spracovávania osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť so svojou otázkou na adrese Blue Chip Investments s.r.o., Haanova 2618/20 851 04 Bratislava, E-mail: info@investovat.sk.

Na vyžiadanie vám písomne odošleme informácie o tom, či naša Spoločnosť disponuje dátami spojenými s vašou osobou a ak áno, tak aké to sú. Kedykoľvek môžete písomne zakázať akékoľvek ďalšie spracovávanie vašich osobných údajov a to bez udania dôvodu.

Ďalšie dodatočné informácie ohľadom narábania so súbormi cookies ako osobnými údajmi môžete nájsť v sekcii Podmienky ochrany súkromia.