Prehľad článku:

ETF fondy

ETF (burzovo obchodované fondy) predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého sa dá investovať do rôznych finančných inštrumentov, akými sú napríklad komodity (tie sa nazývajú ETC – burzovo obchodované komodity), akcie, dlhopisy a čoskoro budú možno aj kryptomenové ETF. Poďme si rozobrať výhody a nevýhody ETF oproti akciám.

Vo svete existuje nespočetne veľa firiem, ktoré sú listované na burze, čo pre investora znamená výber z tisícok až desiatok tisíc rôznych akciových titulov. Dá sa investovať do tých najväčších spoločností na svete ako Apple či Coca Cola, ale aj do malých firiem ktoré pracujú napríklad na vývoji blockchainu či 3D technológií. Investovanie prostredníctvom kúpi akcii takejto spoločnosti je priame, pretože sa investuje priamo do nej.

Pri investovaní do ETF to tak celkom nemusí byť. Existujú rôzne druhy ETF – môžu byť zložené z viacerých rôznych spoločností (spravidla s rovnakou charakteristikou akou môže byť napríklad odvetvie, geografická lokácia, výška dividendy…), komodít či môžu jednoducho kopírovať vybraný akciový index, ako napríklad S&P alebo Dow Jones. Určite si je z čoho vybrať.

Diverzifikácia investície

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať povedať, že ETF je skôr pre menej skúsených investorov či pre ľudí, ktorí nemajú alebo nechcú finančným trhom venovať príliš veľa času. Pre tých, ktorí majú už nejaké skúsenosti, dajú si tú námahu a venujú sa finančným trhom, je zaujímavejšie priame investovanie do akcií, nakoľko pri správnom zriadení svojho portfólia môže akciový investor očakávať vyššie výnosy ako ETF investor a to z jednoduchého dôvodu – príliš vysoká diverzifikácia.

Existujú ETF, ktoré sú zložené zo stoviek akcií a to síce limituje riziko, ale aj potenciálny zisk. Príklad: Nakúpil som ETF zložené zo 100 akcií a očakávam, že sa bude trhom rapídne dariť. 90 akcií za rok urobilo 10%, 9 akcií urobilo 20% a 1 akcia urobila 300%. Z pohľadu celého portfólia to vyzerá nasledovne: +9% urobilo spolu 90 akcií, +1,8% urobilo ďalších 9 akcií a +3% urobila 1 akcia.

Len jediná akcia urobila jednu tretinu zisku toho, čo urobilo 90 akcií dokopy. Lekcia z tohto je jasná – v prípade, že ako investor požadujem od mojej investície nadštandardné výnosy, nemôžem to preháňať s diverzifikáciou. Určitá diverzifikácia je pravdaže dôležitá, no ak jej je príliš, tak škodí a limituje potenciálny nárast hodnoty portfólia.

Na druhej strane, ak je portfólio zložené napríklad z 25 rôznych akciových titulov zo 6 sektorov (napríklad blockchain, zelené energie, elektrické autá a pod.), tak môže byť diverzifikácia dostatočne veľká a nie je ani prehnaná. Ak si skúsený investor takto zloží portfólio z akcií, tak môže dosiahnuť veľmi zaujímavé výnosy oproti ETF investorom.

Správa portfólia

Naopak výhodou ETF je, že ak napríklad akcia, ktorá je jeho súčasťou skrachuje alebo nie je výkonná, tak ju vymenia za inú. Takáto správa (aj keď pri väčšine ETF iba pasívna), môže byť veľkým pozitívom v prípade dlhodobej investície. Ak si totiž spravujete akciové portfólio sám, tak musíte všetky úpravy robiť vy sám.

Pokiaľ teda nemáte čas venovať sa aj priebežným analýzam firiem, ktoré ste zvolili na základe prvotnej analýzy pri tvorbe vášho akciového portfólia, tak nebudete mať prehľad o tom, či dané firmy naozaj napĺňajú vaše očakávania a ako na tom skutočne sú. Je totiž dôležité vedieť vyhodnotiť, kedy už daná firma nestojí za to a je načase vymeniť ju za inú.

Z pohľadu obchodovania je jedna z výhod u ETF oproti akciám skutočnosť, že sa nedajú prepákovať. Veľa začiatočníkov chce vysoké výnosy a nechajú sa nalákať brokermi na vysokú páku a pri tom len malé pohyby pri páke 1:10 môžu s portfóliom narobiť veľké divadlo. Najväčšie páky sú u brokerov u ktorých sa neinvestuje priamo do akcií, ale do CFD na akciu.

To znamená, že máte akýsi kontrakt na akciu a môžete mať obrovskú páku, no to je vhodné tak akurát na obchodovanie (ak vôbec), nie investovanie. Pri ETF je ale momentálne najvyššia možná páka 1:4, čo umožňuje navýšiť potenciálny zisk, no nie za cenu gamblingu.

Praktický príklad investície do ETF fondov

Ukážme si to na príklade. Ak investujem do ETF S&P Daily Long 2x, to znamená, že som práve investoval do akciové indexu cez ETF a očakávam rast. Páka je v tomto prípade 2x, čiže pri 50% prepade na S&P je moja pozícia zlikvidovaná a prišiel som o investované peniaze. Na druhú stranu ak ročne nejakú dobu robí index S&P 10% ročne, tak u ETF s pákou 2x to je 20%, v prípade že by som investoval do ETF S&P Daily Long 4x, bolo by to až 40%.

Od krízy v roku 2008 tu pár akciových prepadov bolo, no zväčša iba na úrovni okolo -10%, čo by v tomto prípade prežila aj vaša pozícia s pákou 4x. Je dôležité avšak pamätať, že v prípade ak by prišiel obrat v trende (prípadne už aj jeho náznak), tak by žiaden investor v takomto napákovanom ETF nemal zostávať. ETF využívajúce páku avšak neodporúčame využívať na dlhodobé investovanie.

Nákladová efektívnosť

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie či investovať prostredníctvom ETF alebo akcií je samotná nákladovosť investície vzhľadom na investovanú sumu a investičný horizont. Pod touto nákladovou efektívnosťou môžeme rozumieť dve veci – samotný nákup a správa danej investície (portfólia).

Ako už bolo aj vyššie naznačené, z dlhodobého hľadiska vie byť správa akciového portfólia oveľa náročnejšia oproti ETF, no zas investorovi môže priniesť zaujímavejšie výnosy. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, či ako investor mám dostatočne veľký budget na to, aby mi tieto potenciálne vyššie výnosy skutočne zaplatili aj mnou strávený čas nad správou portfólia, analýzami daných firiem a trhu.

Pokiaľ totiž plánujem investovať čiastku, pri ktorej tieto potenciálne vyššie výnosy dostatočne nepokrývajú investovaný čas do vytvorenia a správy portfólia, tak bude rozumnejšie ísť buď cestou ETF alebo prenechať starosti s tvorbou a správou akciového portfólia na plecia niekoho iného.

Výška minimálnej investície

Ďalšou vecou, nad ktorou sa potrebujem ako investor zamyslieť pri investovaní do akcií (reálnych akcií, nielen CFD – tie nie sú na dlhodobé investovanie vhodné) je skutočnosť, či mám dostatok prostriedkov na realizovanie takéhoto nákupu a či je pre mňa takýto nákup rentabilný. Ak totiž chcem nakúpiť skutočné cenné papiere, musím ich nakúpiť za ich reálnu nominálnu hodnotu, nie len napríklad jej časť, ako je tomu pri CFD.

Ak je teda nominálna hodnota vybranej akcie napríklad 1000 eur (pri niektorých spoločnostiach to je aj vyššie), tak to v praxi to znamená, že ak by takáto spoločnosť mala mať napr. váhu 5% v mojom portfóliu, potrebujem minimálne 20 tisíc eur na nákup takéhoto akciového portfólia.

Poplatky spojené s nákupom akcií a ETF fondov

S každým nákupom sú pravdaže spojené aj náklady na kúpu, čo pri akciách a ETF býva u väčšiny brokerov viacmenej fixná suma za nákup daného titulu. V praxi sa to nemusí zdať ako veľký rozdiel, ale ak mám napríklad kúpiť ETF ktoré obsahuje 20 spoločností, zaplatím zaň 1x fixný poplatok za nákup v sume niekoľkých eur (ktorý sa účtuje potom opätovne aj pri predaji).

V porovnaní so zaplatením tohto poplatku 20x pri individuálnom nákupe každej z daných akcii a opäť 20x pri predaji, to vie urobiť celkom značný rozdiel. Ak teda chcem nakúpiť malé akciové portfólio na krátku dobu, môžu ma len náklady na nákup a následný predaj výjsť dosť draho (pri drahších brokeroch aj viac ako 5%).

Odborná stránka

Poslednou vecou, ktorú si dnes spomenieme a nad ktorou by sa mal investor pri rozhodovaní medzi ETF a akciami zamyslieť je, či disponuje dostatočnou odbornosťou na to, aby vedel takéto svoje portfólio profitabilne spravovať. Správa a vytvorenie ETF portfólia si nevyžaduje tak vysoké nároky na odbornosť, ako je tomu pri akciových portfóliách.

Pri akciách je dôležité, aby investor skutočne do hĺbky rozumel spoločnostiam, do ktorých investuje, poznal ich silné a slabé stránky, mal naštudované ich finančné výkazy, výročné správy atď.

Pokiaľ takýmito znalosťami nedisponuje, prípadne disponuje ale nemá dostatok času na podrobné analýzy, môže byť výhodnejšie obrátiť sa na niekoho, kto sa na túto činnosť špecializuje a vie tak investora odbremeniť ako od analýz trhu a daných firiem, tak ideálne aj od správy danej investície.

Pravdaže odporúčame v tomto smere využiť služby inštitúcii, ktoré podlieha regulácii zo strany regulátora a hlavne majú skutočne kvalifikovaných odborníkov v oblasti oceňovania podnikov a portfólio manažmentu. Príkladom môžu byť vybraní obchodníci s cennými papiermi.

Zhrnutie rozdielov v investovaní do akcií a ETF fondov

Odpoveď na otázku, či je výhodnejšie ísť cestou ETF alebo priameho investovania do akcií, je vyslovene individuálnou záležitosťou. V prípade jedného investora môže byť výhodnejšie ísť cestou vlastného ETF portfólia, iného zas láka vzrušenie pri správe vlastného akciového portfólia.

Ďalší zas môže chcieť len takpovediac vyťažiť z trhov čo najviac pri čo najmenšom zaoberaní sa všetkým naokolo a využije radšej služby niekoho fundovaného, ako keby mal všetko študovať a riskovať, že ho chyby výjdu draho.

Vo všeobecnosti môžeme ale zhrnúť, že ak chceme zaujímavejší výnos, ako ponúka samotný trh, tak je ideálne môžeme ísť cestou akciového portfólia. V takomto prípade ale musíme skutočne vedieť, čo robíme a musíme mať dostatočný kapitál na to, aby bola takáto investícia skutočne zaujímavá.

V prípade, že chceme len jednoducho zainvestovať napr. do vybraného sektora či odvetvia, tak je pre nás oveľa jednoduchšie využiť na to ETF a to aj za cenu vyššej diverzifikácie, ktorá síce znižuje riziko, no s ním aj potenciálny výnos.

V prípade, že si chcete prečítať o investovaní prostredníctvom ETF fondov viac, prečítajte si taktiež napríklad ďalšie naše články ako Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF alebo Základy investovania prostredníctvom ETF fondov. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom sa taktiež môžete na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára.