Akcia

Akcia je cenný papier vydaný akciovou spoločnosťou, s ktorým je spojené najmä právo na podiel na zisku (dividendu) alebo právo na upísanie ďalších akcií pri zvýšení základného imania. Ďalej sú s akciou spojené práva spoločníka akciovej spoločnosti – právo podieľať sa na jej riadení, zúčastniť sa valného zhromaždenia a hlasovať na ňom, byť volený do orgánov spoločnosti a pod.

Akcie tvoria základné imanie akciovej spoločnosti, ich počet a menovitá hodnota musí byť zapísaná v Obchodnom registri. Pokiaľ je spoločnosť verejne obchodovaná (vstúpila na burzu, mala IPO), tak majú investori možnosť obchodovať s akciami tejto spoločnosti prostredníctvom licencovaného obchodníka – brokera.

Cena akcie závisí na mnoho rôznych faktorov, tým najdôležitejším je rovnováha medzi ponukou a dopytom akcií danej spoločnosti. Pokiaľ má veľký počet investorov záujem o akcie danej spoločnosti a reálne ich aj nakupuje, rastie tým dopyt a cena akcií stúpa. Pokiaľ naopak väčšina obchodníkov akcie danej spoločnosti predáva, ich cena klesá.

Ďalšími faktormi, ktoré vývoj ceny akcií vybranej spoločnosti sú napríklad finančné výsledky tejto spoločnosti, všeobecný vývoj ekonomiky, vývoj odvetvia v ktorom daná spoločnosť pôsobí, politické a iné externé faktory ktoré vplývajú na oblasť pôsobenia danej spoločnosti (tarify, clá, dane…), vývoj úrokových sadzieb, vyhlásenia spoločnosti napríklad o budúcich dividendách (nárast, pokles, zastavenie vyplácania), významné pozitívne / negatívne správy týkajúce sa danej spoločnosti (napr. získanie dôležitých patentov, fúzie, akvizície, súdne rozhodnutia), iné neočakávané udalosti a ďalšie…

 

« « Návrat na Slovník investora