Hrubý domáci produkt / Gross Domestic Product (HDP)

HDP (hrubý domáci produkt, angl. gross domestic product) predstavuje súčet hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených v danej krajine, domácimi aj zahraničnými firmami, za určité časové obdobie, spravidla za jeden rok. Spolu s infláciou ide o dve najdôležitejšie ekonomické veličiny. HDP vypovedá aj o veľkosti a výkonnosti danej ekonomiky.

Pre porovnanie ročné HDP Slovenska činí 90 miliárd USD, no HDP Nemecka až 3,467 bilióna USD, čo znamená, že ekonomika Nemecka je až 38 násobne výkonnejšia než ekonomika Slovenska.

« « Návrat na Slovník investora