Ex-date

Ex-date vyjadruje dátum, ku ktorému (od ktorého) sa obchoduje daný cenný papier (akcia) bez nároku na predchádzajúcu (posledné oznámenú) dividendu. Po tomto dátume sa obchoduje daná akcia “ex-dividend”.

Príklad
Spoločnosť XYZ oznámila výplatu kvartálnej dividendy vo výške 5$ na akciu s ex-date 20.3. Pokiaľ investor chce získať túto dividendu, musí vlastniť akcie spoločnosti XYZ v čase ex-date a preto ich musí pred týmto dátumom nakúpiť (ideálne v predstihu a nie v posledný deň pred výplatou). Pokiaľ investor dané akcie nakúpil a drží ich v tento rozhodný dátum, môže ich po tomto čase predať, nakoľko daná akcia je ex-dividend a nárok na dividendu v tomto čase už má predávajúci.

V prípade, že by investor danú akciu predal pred týmto dátumom, vzdal by sa tak možnosti získať danú dividendu. V niektorých prípadoch avšak môže byť aj takýto postup pre investora zaujímavý, nakoľko na výplatu dividendy sa spravidla čaká (pozri pay-date) a cena akcií pred časom výplaty dividendy je spravidla vyššia o túto hodnotu.

 

« « Návrat na Slovník investora