Pay-date

Pay-date vyjadruje dátum, ku ktorému môže investor očakávať výplatu dividendy vo forme hotovosti na svoj obchodný účet u brokera.

Nárok na dividendy vznikol investorovi na základe skutočnosti, že držal akcie spoločnosti, ktorá oznámila výplatu dividend, v rozhodný deň (tzv. ex-date). Po tomto dátume investor už mohol dané akcie predať, no aj napriek tomu mu ku pay-date, teda dátumu výplaty, prídu vyplatené dividendy (pravdaže ponížené o daň).

« « Návrat na Slovník investora