Ex-dividend

Ex-dividend vyjadruje vymedzené časové obdobie, v ktorom držiteľ akcie nemá nárok na dividendu.
Spravidla o ex-dividend hovoríme po takzvanom ex-date období, teda v období, kedy je potrebné danú akciu držať pre nárok na dividendu.
Pokiaľ je akcia „ex-dividend“ tak už má nárok na dividendu predávajúci (majiteľ danej akcie v rozhodnom čase pre získanie dividendy) a kupujúci kupuje túto akciu „ex-dividend“ a nemá teda nárok na dividendu. Tento nárok na dividendu mu vznikne až v najbližšom období výplat dividend spoločnosťou (novom ex-date), pravdaže pod podmienkou, že bude v tomto čase daný cenný papier vlastniť.

« « Návrat na Slovník investora