Bázický bod

Bázický bod je jednotka vyjadrujúca veľkosť 1/100 percenta (0,01%). Značka bázického bodu (‱) pripomína označenie percenta, avšak s tým rozdielom, že značka bázického bodu obsahuje v dolnom indexe 3 nuly.

Príklad
Zmena úrokových sadzieb z 1,25% na 1,5% predstavuje zmenu veľkosti 25 bázických bodov (150 – 125).

 

« « Návrat na Slovník investora