Durácia

Durácia meria citlivosť ceny dlhových cenných papierov na zmeny úrokových sadzieb. Z tohto dôvodu durácia zaujíma predovšetkým investorov na peňažnom a dlhopisovom trhu.

Čím dlhšie obdobie zostáva do splatnosti, tým je durácia vyššia. S neskôr splatným cenným papierom je spojené vyššie riziko zmeny úrokových sadzieb v budúcnosti než s dlhopisom, ktorý bude splatný skôr. Je totiž pravdepodobnejšie že zmeny úrokových sadzieb nastanú v období do 5 rokov, než do obdobia jedného roku.

Durácia portfólia na úrovni 1,5 znamená, že na zmenu trhovej sadzby o jeden percentuálný bod zareaguje hodnota celého majetku zmenou o 1,5 percenta. Ak by sa trhové sadzby pohli o dva percentné body, reakcia portfólia bude raz tak vyššia, čiže tri percentné body. Pohyb úrokov a ceny dlhových cenných papierov je vždy protichodný. Ak výška úrokových sadzieb rastie, cena dlhopisov klesá. Pokiaľ výška úrokových sadzieb klesá, cena dlhopisov rastie.

Príklad
Durácia daného dlhopisu je na úrovni 3,5. Predpokladajme, že úrokové sadzby sú na úrovni 2 %. Centrálna banka sa rozhodne zvýšiť túto úrokovú sadzbu o 1 percentuálny bod (o 100 bázických bodov), teda na 3 %. Nominálna hodnota dlhopisov v tomto prípade zareaguje poklesom o 3,5%.

Durácia fondov peňažného trhu je zvyčajne nižšia ako 1. Durácia dlhopisových fondov je zvyčajne vyššia ako 1 a môže dosahovať aj hodnoty vyššie ako 5.

« « Návrat na Slovník investora