Úrokové krytie (TIE)

Úrokové krytie nazývané aj ako Times interest earned (TIE) meria schopnosť spoločnosti uhradiť svoje dlhové finančné záväzky. Vypočíta sa ako celkový zisk spoločnosti pred zdanením/hodnota jej úverového dlhu. Dôležité je pre spoločnosť hodnota nad 1. Avšak, čím väčšia hodnota tým lepšie pre spoločnosť. Hodnota pod 1 už predstavuje pre spoločnosť problém, pretože zvyšuje riziko jej bankrotu.

TIE = EBIT (alebo EBITDA) / úrokové poplatky

Príklad: Ročný celkový zisk spoločnosti XYZ pred zdanením je 1 milión eur. Spoločnosť XYZ má jeden 5 miliónový spotrebný úver na kúpu zariadenia s ročnou úrokovou mierou 6%.
Hodnotu TIE vypočítame nasledovne:

6% z 5 milionov = 300 tisíc eur

1 milion eur/ 300 tisíc eur = 3,33

Hodnota TIE je teda 3,33.

« « Návrat na Slovník investora