Redemácia

Redemovať znamená požiadať správcovskú spoločnosť o vyplatenie investície na bežný účet klienta, čiže vlastne ukončenie investície. Zvyčajne treba navštíviť obchodné miesto alebo príslušného poradcu a vypísať žiadosť, ktorá obsahuje údaje o klientovi, investícii, či žiada vyplatiť všetky podiely alebo ich časť, na aký účet, v akej mene. Samo jej podanie netrvá dlhšie ako niekoľko minút. Pokyn sa zrealizuje k danému pracovnému dňu, ak stihne správcovská spoločnosť žiadosť v ten istý deň prijať, alebo k nasledujúcemu. Do niekoľkých dní má podielnik peniaze na bežnom účte.

V prípade, že investor obchoduje sám za seba bez podpory správcovskej spoločnosti na burzovom alebo mimoburzovom (OTC) trhu, môže svoju investíciu ukončiť v daný okamih okamžitým uzavretím obchodu (do pár sekúnd) na svojej obchodnej elektronickej platforme. Peniaze sa mu na jeho obchodnom účte v elektronickej platforme objavia okamžite. V prípade že sa investor rozhodne poslať peniaze z obchodného účtu, bude mu to trvať okolo 2 – 3 dní, dokiaľ si bankovým prevodom pošle peniaze na svoj bankový účet.

Podrobnosti o vyplatení podielov správcovia musia uvádzať v dokumentoch, predovšetkým štatúte a prospektoch. Tie tiež bližšie upravujú možnosti, za ktorých môže byť vyplácanie podielov klientom pozastavené. Napríklad v reakcii na veľmi dramatické udalosti alebo pri zlučovaní fondov. O pozastavení vyplácania musí správca informovať regulátora (Národnú banku Slovenska).

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť