Jadrová inflácia

Jadrová inflácia (ekonomické dáta) je inflácia, ktorá na rozdiel od indexu spotrebiteľských cien, nezahrňuje ceny energií, dopravy, niektorých služieb (napr. služby sociálnej starostlivosti), rôzne poplatky (napríklad poplatky za rozhlas a televíziu) a poistenia, spotrebné dane a dotácie.
Výsledky jadrovej inflácie bývajú zverejňované raz za mesiac a na finančný trh zvyknú mať vysoký dopad.

« « Návrat na Slovník investora