Clo

Clo je povinná peňažná platba, ktorá sa vyberá pri prechode tovaru cez colnú hranicu. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu.
Clo má dve základné funkcie: predstavuje príjem do rozpočtu štátu, ochraňuje domáci trh pred dovozcami zo zahraničia (colný protekcionizmus), tým ovplyvňuje aj cenovú hladinu na colnom území.

« « Návrat na Slovník investora