Vývozné clo

Vývozné clo je clo, uvalené na vývoz tovarov domácej krajiny. Vývozné clo môže zaviesť štát danej krajiny pokiaľ nechce, aby sa jeho tovary vo zvýšenej miere vyvážali do ostatných krajín. Takýto prípad môže nastať  ak je dopyt po určitom tovare v republike veľký, no domáca ponuka je malá a štát si nevie zadovážiť daný tovar od ostatných krajín. Príkladom môže byť ropa, ktorú daný štát potrebuje a súčasne sa v danom štáte vyrába len v malej miere, pričom štát si nedokáže, alebo nechce zaobstarať ropu od iných krajín.

« « Návrat na Slovník investora