Podielový list

Podielový list je istá časť majetku podielového fondu vo forme cenného papiera. Podielový list prezentuje tiež doklad o vlastníctve majetku. Slúži na vyjadrenie jeho veľkosti. O investorovi, ktorý vlastní 5% podielových listov fondu sa dá povedať aj to, že jeho podiel vo fonde tvorí 5%.

« « Návrat na Slovník investora