International Securities Identification Number (ISIN)

ISIN (International Securities Identification Number) je medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera, ktoré je prideľované pre účely obchodovania s ním. Ide o 12-miestny alfanumerický kód. Prvé dva znaky tvorí kód štátu, ďalších deväť znakov predstavuje číselný kód cenného papiera a posledná cifra je kontrolná číslica. ISIN je prideľovaný centrálnym depozitárom cenných papierov.

Niektoré cenné papiere (predovšetkým podielové listy niektorých fondov) majú namiesto ISIN pridelený SIN (Securities Identification Number), ktorý je tiež 12-miestny, avšak prvé dva znaky nevyjadrujú štát, ale sú oba číselné (77). SIN prideľuje centrálny depozitár cenných papierov tým cenným papierom, ktorým nie je pridelený ISIN. Niektoré české akcie nemajú na začiatku ani CZ, ani 77, ale CS.

« « Návrat na Slovník investora