Podielnik

Podielnik je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie podielového listu PF.

inak povedané jedná sa o majiteľa časti majetku podielového fondu. Ide teda o rovnaký princíp ako v prípade akcionára v akciovej spoločnosti.

« « Návrat na Slovník investora