Kúpna sila

Pojem kúpna sila nám vyjadruje kúpyschopnosť obyvateľstva. Kúpna sila sa zvyšuje pri raste miezd a stagnujúcej či klesajúcej inflácii. A naopak, znižuje sa pri stagnujúcich či klesajúcich mzdách a zvyšujúcej sa inflácii.
Kúpne silu medzi krajinami meria parita kúpnej sily.

« « Návrat na Slovník investora