Devízové trhy

Devízové trhý sú trhy, na ktorých dochádza k obchodovaniu svetových mien. Je to trh s neustálou ponukou a dopytom po menách.
Najznámejší devízový trh je mimoburzový trh Forex. Meny sa však už dnes dajú obchodovať i na burzách pomocou futures kontraktov.

« « Návrat na Slovník investora