Akvizícia

Akvízícia na finančnom trhu znamená spojenie podnikov, ktoré prebieha takým spôsobom, že jeden (alebo viacero) z nich zanikne a jeden preberie jeho celé jeho imanie (majetok, finančné záväzky).

« « Návrat na Slovník investora