Spotrebiteľská dôvera

Spotrebiteľská dôvera meria spokojnosť spotrebiteľov(domácnosti) s celkovým stavom ekonomiky danej krajiny a ich osobnej finančnej situácie. Spotrebitelia sú dotazovaní i na stav ich miezd a zamestnanosti.
Výsledky spotrebiteľskej dôvery bývajú zverejňované jedenkrát mesačne a ich dopad záleží od danej krajiny. V Európe je ich dopad len nízky, zatiaľ čo v USA vysoký.

« « Návrat na Slovník investora