Sentiment na trhu

Sentiment na trhu vyjadruje počet obchodníkov, ktorý na finančnom trhu kupujú (longujú)  a obchodníkov ktorý predávajú (shortujú).
Sentiment trhu na danom finančnom inštrumente sa môže vyjadrovať v percentách (napr. 72% kupcov a 28% predajcov) alebo v počte kontraktov (napr. 15500 longových kontraktov a 5326 shortových kontraktov).

« « Návrat na Slovník investora