Sell Stop

Sell stop predstavuje objednávku na predaj, ktorá je na nižšej cene, ako je aktuálna spotová cena daného aktíva.
Takýto typ objednávky sa využíva vtedy, keď si obchodník myslí, že ak cena klesne pod aktuálnu trhovú cenu, tak bude naďalej klesať. Najčastejšie sa využíva na úrovniach dôležitých supportov, respektíve pod nimi – investor očakáva po prepade ceny pod určitú hranicu ešte väčší pohyb ceny smerom nadol.

« « Návrat na Slovník investora