Private Banking / Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo (Private banking) predstavuje možnosti investovania a finančného servisu poskytovaného bankami pre vysoko príjmových klientov, či pre klientov s vysoko hodnotnými aktívami. Spravidla má iný charakter ako produkty pre bežných retailových klientov a býva riešené aj pre konkrétne potreby daného klienta.

« « Návrat na Slovník investora