Kupón

Kupónje úrok vyplácaný emitentom dlhopisu. Dlhopisy sa tiež delia podľa formy kupónu na:

  • Fixné – dlhopis s pevne daným výnosom.
  • Plávajúce,variabilné – dlhopis s meniacim sa výnosom. Výnos dlhopisu sa mení podľa podmienok na finančnom trhu a podľa ponuky a dopytu po danom dlhopise.

Príklad: Štát 1.5.2000 emituje/vydá nové 3-ročné dlhopisy v objeme jednej miliardy eur za úrok – výnos 3%, ktorý je fixný. Investor si teda od vlády kúpi jeden 3-ročný dlhopis v hodnote 10 miliónov eur. Za tento dlhopis, štát vyplatí investorovi každý rok kupón – 30 miliónov EUR (napríklad vždy na začiatku mája po dobu troch rokov). Na konci obdobia splatnosti daného dlhopisu – 1.5.2003 investor dostane naspať svoju hotovosť, ktorú štátu dal (10 miliónov EUR) + výnosy daného dlhopisu teda 3 X 300 tisíc eur = 900-tisíc eur, čo dokopy činí 10,9 milióna eur.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť