Index spotrebiteľských cien / Consumer Price Index (CPI)

Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index, CPI) je cenový index, ktorý vyjadruje cenovú hladinu spotrebných tovarov. CPI pritom nie je tvorený všetkými spotrebnými tovarmi, ale len tými najdôležitejšími – respektíve len tými, ktoré zvyknú ľudia najčastejšie spotrebovávať (potraviny, energie a pod). Aj preto sa CPI zvykne často označovať aj ako index životných nákladov. Výsledky CPI sa zverejňujú raz do mesiaca a na trh zvyknú mať veľký dopad.

« « Návrat na Slovník investora