Expense Ratio

Expense Ratio, uvádzané aj ako Management Expense Ratio (MER) predstavuje percento z priemerných čistých aktív, použité na kryte ročných nákladov (administratívnych a prevádzkových nákladov) v rámci danej investície (fondu, ETF, aktívne riadeného portfólia).

Pri aktívne spravovaných investíciach sa pohybuje spravidla na úrovni od 1,5 – 2,5% p.a., pričom pri pasívne spravovaných (indexových) produktoch, akými sú napríklad indexové ETF, sú neporovnateľne nižšie (pod 1% p.a., dokonca aj na úrovniach ako 0,2% p.a.).

« « Návrat na Slovník investora