Earnings per Share (EPS)

Ukazovateľ EPS (Earnings per Share) predstavuje zisk na jednu kmeňovú akciu danej spoločnosti.
Vypočíta sa ako (čistý zisk spoločnosti – hodnota prioritných akcií) / celkový počet kmeňových akcií.

Príklad: Spoločnosť ma čistý zisk 100 miliónov dolárov. Celková hodnota prioritných akcií je na úrovni 40 miliónov dolárov. Spoločnosť disponuje s celkovým množstvom 50 milión kmeňových akcií.
Výpočet EPS je nasledovný: (100 mil. – 40 mil.) / 50 mil. = 1,2
Zisk na jednu kmeňovú akciu je 1,2 dolára.

« « Návrat na Slovník investora