Daňovník

Daňovník (prípadne Daňový poplatník) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podlieha daniam podľa príslušných predpisov. Označujeme ju aj ako daňový subjekt.

 

 

« « Návrat na Slovník investora