Priama daň

Priama daň je takou daňou, pri ktorej je platiteľ dane a daňovník tou istou osobou, teda daň je platená “priamo” osobou, ktorej sa dotýka. To v praxi znamená, že pri priamej dani si musíme viesť evidenciu našich ziskov, aby sme ich potom mohli sami zdaniť. Pri nepriamej dani si evidenciu viesť nemusíme, pretože o zdanenie daných tovarov či služieb sa stará priamo štát.

« « Návrat na Slovník investora