Bod zlomu / Break Point (BP)

Break Point doslova znamená bod zlomu. Spravidla v súvislosti s break pointom hovoríme o bode, kedy investorovi pokryli výnosy z investície všetky vstupné náklady. V takomto prípade znamenajú pre investora výnosy nad úrovňou breakpointu čistý zisk.

Príklad
Investor sa rozhodol pravidelne investovať do ETF fondov prostredníctvom tretej strany po dobu 20 rokov. Na začiatku investor uhradil vstupný poplatok za celé obdobie vo výške 650 eur. V momente, kedy je hodnota danej investície väčšia, ako výška všetkých vkladov klienta + všetkých poplatkov (vstupného aj priebežných), investor dosiahol break point a všetky výnosy nad túto sumu predstavujú jeho reálny zisk plynúci z danej investície.

« « Návrat na Slovník investora