Alfa

Alfa (ang. Alpha) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje % rozdiel vo výkonnosti daného fondu/portfólia voči benchmarku (spravidla vybranému indexu) za určité časové obdobie. Vypočíta sa ako výnos fondu – Benchmark. Pozitívna alfa znamená, že daný fond/portfólio dosiahlo vyšší výnos ako daný benchmark, záporná alfa naznačuje nižší výnos oproti benchmarku (avšak ajtak môže ísť o kladný výnos).

Príklad: Vybraný fond má stanovený ako benchmark index MSCI World. Za vybrané obdobie dosiahol tento index výnos 6%, pričom daný fond urobil 6,8%. Hodnota alfy je v tomto prípade 0,8%.

« « Návrat na Slovník investora