Inflácia v USA vzrástla v januári o 7,5 %. Aká bude reakcia Fedu?

Prehľad ekonomických a politických udalostí v spolupráci s LYNX Broker | 11.02.2022

Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom index spotrebiteľských cien (CPI) za január vzrástol o 7,5 %. Ide tak o najvyšší údaj od februára 1982. Príčinou nárastu je najmä zvýšenie cien potravín, energií a nákladov na bývanie. Jadrová inflácia rástla najrýchlejšie od augusta 1982. Za január vzrástla o 6 %.

Náklady na potraviny za mesiac vyskočili o 0,9 % a za posledný rok vzrástli o 7 %. Náklady na bývanie, ktoré tvoria približne tretinu celkového CPI, sa medzimesačne zvýšili o 0,3 %, čo je najmenší prírastok od augusta 2021 a mierne pod decembrovým nárastom.

„Táto kombinácia vyšších cien potravín a bývania podčiarkuje náš názor, že dochádza k rýchlemu cyklickému zrýchľovaniu inflácie, ktoré vzhľadom na mimoriadne napäté podmienky na trhu práce pravdepodobne v dohľadnej dobe nepoľaví,“ napísal Andrew Hunter, hlavný ekonóm Capital Economics.

Nelichotivé údaje prichádzajú v čase, keď sa americká ekonomika ocitá na križovatke. Očakáva sa, že rýchle tempo rastu v roku 2021 tento rok spomalí, pretože fiškálne a menové stimuly slabnú.

V nadväznosti na najnovšie údaje o inflácii banka Goldman Sachs poupravila svoju prognózu, ktorá počíta so siedmimi po sebe idúcimi zvyšovaniami sadzieb o 25 bazických bodov na každom zo zostávajúcich zasadnutí Fedu. Banka predtým predpovedala na tento rok päť zvýšení.

Ekonómovia Citi očakávajú, že Federálny rezervný systém v marci pristúpi k agresívnejšiemu zvýšeniu sadzby o 50 bázických bodov.

„Myslím si, že budeme tiež svedkami stále agresívnejšieho postupu Federálneho rezervného systému. A myslím, že po dnešných inflačných údajoch musí byť jasne na stole 50 bázických bodov za marec.“ Nathan Sheets, hlavný ekonóm Citi Research

Medziročný rast čínskej ekonomiky v 4. štvrťroku spomalil na 4 %. Za celý rok vzrástla o 8,1 %. Nízke spotrebiteľské výdavky ťahali rast nadol, zatiaľ čo mnoho regulačných zmien popri pandémii koronavírusu zvyšovalo neistotu podnikov. Vláda by sa naďalej chcela vyvarovať krokom, ktoré majú negatívny vplyv na hospodársky rast.

Novou prioritou čínskych predstaviteľov na rok 2022 je obhájiť 5% rast. Hlavný ekonóm Macquarie Larry Hu ďalej spomenul, že najvyšší predstavitelia už v decembri odstránili zo zoznamu ekonomických úloh na rok 2022 zmienky o protimonopolnej a majetkovej politike, rovnako ako zmienky o uhlíkovej neutralite.

„Regulačná vlna v rokoch 2020 a 2021 priniesla mnoho nezamýšľaných dôsledkov a došlo k oslabeniu podnikateľskej dôvery, prepadu v sektore nehnuteľností a prudkému nárastu cien komodít.“ Larry Hu

Vláda ČR jednomyseľne schválila rozpočet na tento rok so schodkom 280 miliárd Kč. Celkové príjmy rozpočtu budú 1613,2 miliardy Kč a výdavky 1893,2 miliardy Kč. Teraz musí rozpočet schváliť Poslanecká snemovňa, ktorá by ho mala v prvom čítaní prerokovať 18. februára.

Prečítajte si aj ďalšie naše správy zo sveta investícií.