Swap

Swapy na meny slúžia takmer výhradne finančným inštitúciám na vlastné špekulatívne obchody alebo na hedžovanie. Spomíname ich však preto, že je to najobchodovanejší finančný nástroj a až v poradí za ním sa nachádzajú spotové transakcie. Swapy sú založené na výmene mien a úrokových sadzieb (napríklad vykonanie spotu a forwardu naraz). Bežní klienti však možnosť ich priameho obchodovania často nemajú a keďže sa týkajú hlavne výmeny úrokových sadzieb, tak ich takéto obchody ani nelákajú.

« « Návrat na Slovník investora