Správcovský poplatok (manažérsky poplatok)

Správcovský poplatok alebo tzv. manažérsky poplatok je odmena správcovskej spoločnosti za to, že spravuje ten ktorý podielový fond. Tento poplatok sa určuje pre každý podielový fond samostatne a môžete sa ho dozvedieť v štatúte fondu, v predajnom prospekte podielového fondu, alebo aj v mesačných reportoch jednotlivých podielových fondov.
Správcovský poplatok sa určuje ako percentuálny ročný poplatok z celej hodnoty spravovaného podielového fondu.
Ak správcovská spoločnosť spravuje v nejakom podielovom fonde napr. 50 000 000 € a správcovský poplatok je 1%. Tak tento správcovský poplatok, ako odmena správcovskej spoločnosti je za rok 500 000 eur .

Príklad: Aký vysoký správcovský poplatok môžeme v podielových fondoch očakávať?
Peňažné fondy –  cca do 0,5%
Dlhopisové fondy  –  cca od 1% do 2%
Akciové fondy –  cca od 1,3%  do 2,0%

« « Návrat na Slovník investora