Sanácia

Sanácia (v literatúre aj ako sanovanie alebo ozdravenie) je súhrn opatrení, ktoré vykonávame s cieľom zlepšiť nepriaznivý stav firmy, ktorá je postihnutá stratami, pričom tieto straty ohrozujú jeho ďalší chod. Z podniku ostáva iba “zdravé jadro”, teda to, čo neprodukuje stratu. Aby bola sanácia úspešnou, musíme ju vykonať včas. Opatrenia, ktoré povedú k ozdraveniu podniku vychádzajú vždy z rozboru príčin finančných problémov. Vykonáva ju predovšetkým štát.

 

« « Návrat na Slovník investora