Run na banky

Run na banky je situáciou, keď vkladatelia stratia dôveru v banku, pretože si myslia že je, alebo sa čoskoro stane insolventnou a začnú preto hromadne vyberať svoje vklady. Run vyvolaný nesprávnymi informáciami môže viesť k bankrotu i do tej doby bezproblémovej banky, pretože banka s čiastočnými rezervami nikdy nemôže vyplatiť všetky vklady.
Pre prevenciu či obmedzenie runu na banky existuje niekoľko prostriedkov, napríklad nezávislá regulácia a dohľad, poistenie vkladov, mechanizmus záchrany – vonkajšie záchranne pôžičky (bailouty), či vnútorná záchrana formou rekapitalizácie (bail-in), prípadne pozastavenie výberov, ktoré môžu zastaviť už vznikajúci run.

« « Návrat na Slovník investora