Reštitúcia

Reštitúcia je navrátenie súčasného stavu, do stavu pôvodného. V zmysle majetku to znamená navrátenie neoprávnene nadobudnutého majetku, naspäť do rúk právoplatného vlastníka. Rozdiel v porovnaní s reparáciou je v tom, že pri reparácii sa pôvodnému vlastníkovi nevráti jeho pôvodná vec, ale iba jeho náhrada, zatiaľ čo pri reštitúcii sa pôvodnému vlastníkovi navráti jeho konkrétny majetok.

Príklad: Ak zlodej majiteľovi ukradne bicykel, pričom zlodej neskôr pri uhrádzaní škody namiesto bicykla vráti pôvodnému majiteľovi peňažnú hotovosť, hovoríme o reparácii. Pokiaľ by ale zlodej navrátil majiteľovi jeho ukradnutý bicykel, hovorili by sme o reštitúcii.

« « Návrat na Slovník investora