Ratingová agentúra

Ratingová agentúra je spoločnosť, ktorej úlohou je pridávať úroveň ratingu (hodnotenia) rôznym krajinám, či finančným inštitúciam podľa ich schopnosti splácať svoje finančné záväzky. Poznáme tri hlavné ratingové agentúry – Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch Podľa ich hodnotení sa riadi väčšina sveta.

« « Návrat na Slovník investora