Priemyselná výroba

Priemyselná výroba je súčasťou materiálnej výroby. Medzi priemyselnú výrobu patrí baníctvo, garbiarstvo, textilníctvo, hútnictvo, papierníctvo, či strojárstvo. Výsledky priemyselnej výroby sa zverejňujú zvyčajne jedenkrát za mesiac, a na finančný trh majú len mierny dopad.

« « Návrat na Slovník investora