P/BV (P/BV,)

P/BV vyjadruje podiel trhovej ceny jednej akcie podniku a jej podnikovej hodnoty.
P = Price per share – cena na trrhu
BV = Book Value – (aktíva – pasíva (finančné záväzky))

Príklad: Cena jednej akcie spoločnosti XYZ má na akciovom trhu hodnotu 8 dolárov. Spoločnosť XYZ vlastní dokopy 1 milión akcií, no jej pasíva (dlhy) tvoria 3 milióny dolárov.
Hodnotu P už poznáme, je potrebné si preto vypočítať hodnotu BV.
BV =  aktíva – pasíva
BV =  8 miliónov (8 x 1 milióny) – 3 milióny
BV = 5 miliónov : 1 milión akcií
BV = 5
Hodnota BV na jednu akciu je 5.

Ak poznáme hodnotu P a BV môžeme vypočítať hodnotu P/BV.

P = 8                         P/BV = 8/5 = 1,6
B = 5

Hodnota P/BV nám hovorí o tom že trhová cena akcií je až o 1,6 násobne vyššia než aká by mala byť podľa hodnoty spoločnosti. To znamená, že trh ocenil akcie spoločnosti viac, než by si jej akcie teoreticky zaslúžili. O takejto akcii preto môžeme hovoriť ako o nadhodnotenej. Pri takejto akcii hrozí že sa časom dostane na svoju férovú hodnotu, teda PB =1.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť