Návratnosť kapitálu

Návratnosť kapitálu, označovaná aj ako rentabilita kapitálu, predstavuje čistý zisk investora na každé zainvestované euro pri danej investícií.

Príklad
Investor na začiatku roku 2016 vložil na svoj obchodný účet 10-tisíc eur, ktoré následne investoval do amerického akciového indexu S&P 500. Na v priebehu roka 2017 svoju obchodnú pozíciu uzavrel v zisku 15%, avšak investorove celkové náklady súvisiace s danou investíciou boli 5%. Návratnosť kapitálu z danej investície je preto 10%.

« « Návrat na Slovník investora