Finančná kríza

Finančná kríza je situácia keď na finančnom trhu prevláda dlhodobejšia neistota a vzájomná nedôvera medzi finančnými inštitúciami. Súčasne je ekonomická aktivita utlmená, nezamestnanosť rastie, veľa finačných inštitúcii začína bankrotovať a spotreba obyvateľstva sústavne klesá. Takáto situácia nastala v roku 2008 v USA. Neskôr sa presunula i do Európy. Dopady tejto krízy sa v súčasnosti z veľkej časti zlepšilo, no menšie dozvuky doliehajú ešte aj dnes.

« « Návrat na Slovník investora